Български софтуерни компании на Световния мобилен конгрес в Барселона

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската асоциация на софтуерните компании БАСКОМ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) организират посещение на 14 софтуерни фирми от България на Световния мобилен конгрес, който ще се проведе от 14 до 17 февруари в испанския град Барселона. Събитието е водещата световна конференция и изложение в сферата на мобилните комуникации и очакванията са тази година то да събере представители на над 1300 телекомуникационни компании. БАСКОМ ще организира и координира програмата на посещението и срещите с локални организации и фирми.

През последните години мобилните приложения се превърнаха в един от най-бързо развиващите се подсегменти на софтуерната индустрия и участието на български софтуерни фирми в събитие с мащабите на Световния мобилен конгрес ще им предостави чудесни възможности да разширят своите международни контакти, да се срещнат с потенциални партньори или клиенти, както и да останат в крак с най-новите тенденции в сектора. Една от ключовите цели на нашата асоциация е да подобри конкурентоспособността на българския софтуерен бранш на международния пазар и участието в изложението ще ни позволи да се доближим до нея“ – заяви Георги Брашнаров, председател на Управителния съвет на БАСКОМ.

Компаниите, които ще се включат в търговската мисия, са Bianor, Melon, Nemetschek Bulgaria, ORAK Engineering, Novorell Technologies и др.

Визитата се финансира по Дейност 5 по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *