Български софтуер за интелигентно управление на сгради

nemechek-goran-milanovАлександър Александров

Софтуерното решение за управление на недвижима собственост и активи FM Center е сред малкото в света, които обединяват функциите по оптимизиране разходите за електро и топлоенергия, управление на комуникациите, комуналните услуги, ремонтните дейности, хигиенизирането, както и на взаимоотношенията собственик – наемател.

Решението е разработено от екипа на Немечек България и вече е внедрено в 10 български компании, сред които най-големия бизнес център в Източна Европа – Бизнес Парк София, големи бизнес комплекси, молове, търговски вериги, хипермаркети, сервизни центрове и шоуруми на водещи автомобилни марки, компании за транспорт и логистика. Според представители на компанията, с FM Center днес се управляват над 1 млн. кв. метра застроена площ в България.

Анализите на Немечек България  показват, че с използването на софтуерното решение експлоатационните разходи могат да бъдат намалени до 35%, а консумацията на електрическа енергия да спадне с до 20%. Внедряването на FM Center улеснява и отношенията между наематели и наемодатели, като автоматизира всички процеси от изготвянето на офертите през сключването на договорите до предоставяне на данни за издаването на финансови документи. Решението обединява разнородни данни и дава възможност за бързата им обработка, за изготвяне на точни анализи и прогнози, което съответно увеличава печалбите от дейността.

“Доказателство за качествата на разработения от нас софтуер е, че той беше предпочетен от една от най-развитите държави в Близкия Изток и сред най-богатите държави в света – Кувейт. В момента водим финални преговори и предстои внедряването на FM Center за управлението на 1500 военни сгради и недвижими активи на кувейтската армия” – съобщи Горан Миланов, търговски директор на Немечек България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *