Велокс внедри цялостна мрежова инфраструктура в Британското училище в София

Българският системен интегратор Велокс внедри цялостна мрежова инфраструктура в Британското училище в София (The British School of Sofia). С това учебното заведение се позиционира като първото у нас, което инвестира в най-новото поколение мрежови технологии на Cisco Systems, обезпечавайки учениците с качествен достъп до иновативни образователни приложения и съдържание. Проектът е първия по рода си в българско училище, отличава се с редица иновации и покрива всички необходимости от свързаност на училищния комплекс. По своята иновативност и мащаб той е по-характерен за големи компании и банкови институции, отколкото за учебни заведения в България.

„Нашето училище винаги е акцентирало не просто върху предаване на учебния материал, а върху развитието на креативността на децата, възможността да се докосват до най-новите тенденции и технологии, както и цялостното повишаване на тяхната конкурентоспособност след завършване на образованието. Гледаме на иновациите като на ключов аспект от подготовката на учениците за бъдещето и осигуряването на по-добра реализация в динамичния съвременен свят. Затова и инвестициите в модерни технологични решения са важен елемент от цялостната ни визия за качествено образования“ – споделя Теодора Ненова, управител на Британското училище в София.

Проектът, реализиран от Велокс, е изцяло базиран на оборудване на Cisco Systems. Той включва безжичния контролер Cisco 2504, който покрива всички класни стаи и лаборатории в учебното заведение, както и защитната стена Cisco ASA 5525, която обезпечава изцяло сигурността на училищната мрежа. Осигурен е също интелигентен контрол на уеб съдържанието, достъпно от училището, ограничавайки неподходящите за деца източници. Учениците ще се обучават изцяло с таблети, използвайки иновативна американска образователна платформа, а новата мрежова инфраструктура ще обезпечи със свързаност целия учебен процес. Това ще позволи на учениците да се възползват максимално от потенциала на най-новите технологии и същевременно да бъдат защитени от неподходящо за тях съдържание.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *