Велокс изгради нова мрежова инфраструктура и кол център на Поликлиника България

Българският системен интегратор Велокс реализира комплексен проект по изграждането на цялостната мрежова инфраструктура на Поликлиника България. В рамките на проекта са изградени корпоративната мрежа и надеждна безжична мрежа, инсталирано е висококачествено оборудване, както и решение от типа UTM (Unified Threat Management – унифицирано управление на заплахите) за обезпечаване сигурността на медицинската институция.

 

Специалистите на Велокс са изградили и мащабен кол център, интегриран с cloud базираната платформа Consento, която служи за управление на процесите в лечебните заведения и комуникацията с пациентите и е разработена специално за нуждите на Поликлиника България. Доставени са и персоналните компютри за нуждите на здравния център. Новосъздадената инфраструктура е в пълно съответствие с изискванията на всички медицински и други регулации, на които отговаря Поликлиника България в своята дейност, включително и с новия Общ регламент за защита на личните данни на Европейския съюз, известен като GDPR.

 

“Избрахме Велокс, защото търсихме екип с опит в комплексни проекти, който може да отговори на специфичните изисквания на Поликлиника България и то – в кратки срокове. Успешната реализация на проекта показва, че сме били на прав път и тепърва ще разчитаме на компанията занапред“ – сподели Бранимир Радуилов, управител на Поликлиника България.

“Реализацията на толкова мащабен и сложен проект в една чувствителна област каквато са здравните услуги ни позиционира като доставчик на надеждни и сигурни решения за корпоративни комуникации и мрежи. С поредния си проект за водеща българска медицинска институция Велокс показва, че е партньор, на който може да се разчита и който е изцяло ориентиран към нуждите и изискванията на своите клиенти“ – посочва Николай Калчев, основател и управител на системния интегратор Велокс.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *