Водещи експерти у нас ще се срещнат онлайн, за да обсъдят ролята на Business Intelligence за по-успешно фирмено управление

alexanderalexandrov2Александър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис ще бъде официален партньор на онлайн среща на специалистите в сферата на Business Intelligence (BI) технологиите. Събитието се организира от Ай Си Ти Медия и ще се проведе на 5 юли, вторник, от 10:30 ч. на сайта http://discussions.idg.bg. От страна на Балкан Сървисис ще участва Владимир Рашев, управляващ партньор в компанията и експерт с дългогодишен опит от десетки внедрявания на BI системи в страната.

“Business Intelligence технологиите имат потенциал да повишават ефективността на компаниите и качеството на управленските решения, позволявайки на мениджърите от всички нива да се информират в реално време за случващото се в техните организации или звена и да извеждат различни ключови показатели за производителност. За кратко време след своето внедряване BI системите могат да постигнат по-добра производителност, като същеврменно оптимизират разходите във фирмата и на практика започнат да се изплащат още в момента, когато заработят при клиента. Всичко това прави BI особено ценен в сегашната несигурна икономическа обстановка и аз съм убеден, че този клас бизнес софтуер може да изиграе важна роля за един бъдещ дългосрочен ръст на икономиката ни през следващите години. Ръст, който да бъде задвижван до голяма степен от постигане на оптимална ефективност вътре в самите компании“ – заяви Владимир Рашев.

По време на онлайн дискусията ще бъдат обсъдени въпроси, като начините за постигане на оптимална управленска отчетност, спестяването на време при структуриране на изискванията за отчетите, качеството на получения анализ, минимизиране на грешките при използването на различни оперативни справки.

Първият панел ще бъде на тема „Взимане на важни решения чрез BI“ и ще обърне внимание на въпросите за дефинирането на изискванията за отчетност; структуриран и стандартизиран ли е рипортингът в съвременните BI системи и кой трябва да го извършва; как трябва да изглежда рипортингът – статични отчети, графична информация; кой трябва да изготвя анализите; интерактивни инструменти за анализи; кой отговаря за съставянето на справките; съществува ли риск за конфиденциалността на обработваните данни или от неточен анализ; качество на генерираните отчети и на получения анализ и др.

Във втория панел „Положителното въздействие на BI технологиите върху успешното фирмено развитие“ участниците ще се фокусират върху проблемите за oбвързването на действието със стратегията в BI; как различните отдели използват анализираната информация – основният актив, с който разполагат; възможностите за получаване на актуална информация за текущото състояние на бизнеса чрез BI; прогнозирането и удвояването на печалбите чрез BI – възвръщаемостта на инвестицията и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *