Впечатления от WebEx платформата на Cisco

webexАлександър Александров

Финансовата криза вече наложи известни ограничения в бюджетите и ако до скоро много мениджъри си позволяваха известни луксове, то днес в офисите властват преди всичко две думи: „спестяване“ и „ефективност“. Това обяснява и факта, че все по-често чуваме и ще чуваме да се говори за видеоконференциите, като заместител на командировките.

Именно в тази насока беше посланието на компанията WebEx, която представи преди дни интегрираното решение за сигурни бизнес комуникации в реално време, включващо видео и аудио конферентна връзка, чат, както и приложения, за споделяне и редактиране на документи в реално време от всички участници. От няколко месеца компанията е част от Cisco Systems, а това е достатъчна причина да се спрем по-обстойно на продуктите й.

Решенията на WebEx са предназначени за индивидуални потребители, малки и средни предприятия и големи търговски организации и са базирани на модела за софтуер, предлаган като услуга (Software as a Service – SaaS). Към момента услугите с тази марка имат 2,3 милиона регистрирани потребители. Основните предимства на WebEx са намалените IT разходи (не е необходима инфраструктура за инсталация и управление, внедрява се бързо и на ниска цена, включва достъп до развитието на технологията, освобождават се IT ресурси), производителност на бизнес ниво (достъп навсякъде и по всяко време, по-малко пътувания, моментален старт на съвместната работа в компанията, пълно интегриране в бизнес процесите), нисък риск (без капиталови разходи, предвидимо абонаментно ценообразуване, увеличение на услугите при необходимост, примери на успешни договори).

Пакетът услуги включва WebEx Meeting Center, Training Center, Event Center, Sales Center и Support Center, насочени, както си личи от имената им, към различни бизнес приложения. При всички тях обаче виртуалната комуникация протича в реално време, а за използването им е необходим само компютър с Интернет връзка. Ето и малко повече за всяка от услугите:

Meeting Center

Позволява организацията на бизнес срещи и съвместна работа с партньори, служители и клиенти. Включва едновременна комуникация по много канали, интегрирайки видео, аудио, чат и други приложения, обмен на данни, приложения, визуални и аудио документи, бързо стартиране на конферентна връзка с много събеседници едновременно.

Training Center

Предлага богати възможности за обучение и включва интересни допълнителни възможности, като например изпращане на тестове до много потребители.

Event Center

Създаден с цел организиране на събития, семинари, презентации, изложения и други в онлайн среда. Сфера, която е сред най-бързо развиващите се подсегменти в организацията на конференции и семинари.

Support Center

Създаден е с цел поддръжка и позволява идентифициране и разрешаване на възникнали проблеми, след сигнал на клиента, в рамките на защитена онлайн support сесия. Ускорява процеса по поддръжка и отстраняване на повреди и увеличава доверието от страна на клиентите.

Sales Center

Това, поне според мен, е едно от най-интересните приложения, което увеличава търговския потенциал на фирмата, позволявайки продажбите да обхванат по-голям брой клиенти, за по-кратко време, при оптимизиране на времето както на клиента, така и на служителя и във всяка точка на света, свързана с Интернет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *