В ЕлмекСпорт заработи ново BI решение

alexanderalexandrov20Александър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис завърши внедряването на ERP (Enterprise Resource Planning) системата Atlantis ERP и Business Intelligence решението QlikView в търговската фирма Елмек Спорт България, официален представител на NIKE и CONVERSE у нас. Проектът включва интеграция между Atlantis ERP и QlikView, както и автоматизация на връзката с логистичните партньори на фирмата.

“QlikView промени изцяло подхода ни при анализ на продажбите, наличностите и обработката на поръчките. Интуитивният интерфейс на продукта позволява лесното и бързо създаване на всички необходими справки и анализи без необходимост от външна намеса. Партньорите ни от Балкан Сървисис, които реализираха проекта по внедряването на QlikView, ни помогнаха да използваме потенциала на информацията, с която разполагаме, за да подобрим конкурентноспособността си и да улесним взимането на управленски решения” – посочва Ивайло Петков, ИТ мениджър в Елмек Спорт България.

Елмек Спорт разполага с девет представителни магазина в страната, два магазина тип outlet  в София, както и широка мрежа за дистрибуция на едро в цяла България. Фирмата има над 200 служители и работи с две от най-големите логистични компании у нас. Заедно с Елмек Гърция, Елмек Румъния и Hellenic Duty Free Shops, компанията е част от международната група FolliFollie, която оперира в 25 държави и е реализирала оборот от 937 млн. евро през последната година.

Годишно Елмек Спорт работи с над 10 000 нови артикула, които се разпределят по разнообразни характеристики като цвят, модел, колекция и категория. След изтичане на актуалността им, колекциите се преместват в outlet магазините, където се продават на по-ниски цени и се правят различни промоции. Част от системата за обслужване са интелигентните клиентски карти с автоматично натрупване и увеличаване на отстъпките и привилегиите на картодържателите.

Информацията за продажбите във всички магазини се отчита в централния офис в реално време посредством фирмения VPN. За автоматизация на дейностите във връзка с продажбите, склада и счетоводството фирмата използва Atlantis ERP, POS решението в магазините на Елмек Спорт е Atlantis Retail, а обработката на информацията за клиентските карти се осъществява чрез Atlantis Fidelity Cards. Автоматизирана е и връзката между Atlantis ERP и логистичните партньори, без необходимост да се извършват сложни импортни процедури. За целите на мениджмънта, справките и анализите вече се използва QlikView, което е интегрирано с ERP системата бързо и безпроблемно, благодарение на разработения от Балкан Сървисис Atlantis – QlikView конектор.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikView – Business Intelligence решение за reporting, ad-hoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRM – цялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са още одит на информационни системи, специализирани решения в сферата на строителството, застрахователния бранш, факторинг и лизингови компании. Повече за Business Intelligence решенията които предлага компанията можете да научите на http://www.businessintelligence.bg и http://www.x3analyses.com

Повече за QlikView

QlikTech е най-бързо развиващата се Business Intelligence компания в света. Нейният водещ продукт QlikView предоставя бизнес отговори в реално време, позволявайки на потребителите да изследват фирмените си данни, без никакви ограничения. За разлика от традиционните BI решения, QlikView добавя стойност веднага, а възвръщаемостта се измерва в броени дни или седмици, вместо в месеци, години или никога. Това е единственото BI предложение, което може да бъде внедрено в архитектура тип „облак“, на лаптоп или мобилен телефон, без значение дали проектът обхваща един единствен потребител или глобална корпорация. Чрез асоциативните in-memory модели, използвани от QlikView, бизнес потребителите могат да получат удовлетворяване на техните необходимости, при възможност за връщане на парите в рамките на 30 дневнен период от внедряването. QlikTech има над 12 000 потребители в 95 страни и над 800 партньори по целия свят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *