В новата версия на EnterpriseOne вече могат да се стартират контекстно различни външни приложения

Българската софтуерна фирма ERP.BG представи версия 2017.1 на своята система за управление на бизнеса EnterpriseOne. С нея компанията прави важни нововъведения, превръщайки ERP системата в пълноценна платформа за разработка на външни приложения. Сред най-важните новости са възможността да се стартират външни приложения направо през EnterpriseOne, както и да се дефинират бизнес правила по желание на самите компании.

„С новата версия EnterpriseOne се превръща в пълноценна платформа и екосистема. Значително улесняваме самите внедрители да създават функционалности и да изграждат инсталациите според специфичните изисквания на всеки клиент. Резултатът е, че клиентите ни ще получават едно уникално решение, създадено с повече мисъл за техния бизнес, техните конкурентни предимства и ноу-хау. След като въведохме външен API интерфейс за разработка на приложения, сега добавяме и потребителските бизнес правила, калкулираните атрибути и собствен програмен език, които са важни елементи от тази обща стратегия“ – заяви Иван Аржентински, управляващ партньор на ERP.BG.

Въвеждане на бизнес правила

В новата версия на ERP системата се въвеждат т.нар. „Калкулирани атрибути“, които позволяват създаването на бизнес правила по желание на клиента. Това на практика означава, че всяка компания, използваща новата версия на EnterpriseOne, ще може да определя как ще работи системата, какви действия да извършва сървърът, какви проверки да прави и т.н. Това ще позволи системата много по-лесно да се привежда в съответствие с различни регулаторни изисквания, данъчни закони, както и на собствените правила на фирмата. Самата ERP система вече ще следи за спазването на правилата на компанията, което ще спести много разходи за тяхното налагане, инспектиране и контрол.

Контекстно стартиране на външни приложения

С новата версия потребителите вече ще могат да стартират контекстно разнообразни външни приложения направо в ERP системата, включително Windows и уеб приложения. По този начин в нея могат да бъдат интегрирани пълноценно чат програми, социални мрежи, гласови комуникационни услуги, различни Internet of Things (IoT) устройства и др. При това тази интеграция ще се осъществява изцяло в контекста на текущата работа с ERP системата.

Оперативни анализи в реално време за счетоводни справки

Новата функция Real-Time Operational Analytics (RTOA) позволява създаването на „горещи“ справки със скорост близка до тази на Business Intelligence (BI) системите, но включвайки данните към текущия момент. За сравнение BI системите обикновено показват резултати с давност до предишния ден. При някои дейности оперативните анализи в реално време имат потенциала напълно да обезсмислят наличието на Business Intelligence софтуер. В новата версия 2017 на EnterpriseOne функцията е достъпна за счетоводни справки, а в бъдеще се планира нейното въвеждане и за други модули на системата. Тя дори вече е въведена пилотно в клиент на компанията, в който използването й е довело до спестяване на над 50 000 човеко – секунди седмично, които вече се използват за по-продуктивна работа от счетоводния екип.

Поддръжка на бар-код системата GS1-128

Тя представлява комплексна бар-код система, която позволява в един бар-код да се закодират едновременно параметри като „Продукт“, „Партида“, „Количество“ и много други полета. Това ще подобри възможностите за използване на EnterpriseOne за управление на складове.

Динамични мерни съотношения

Тяхното въвеждане позволява навлизане в индустрии, които имат непостоянни мерни съотношения за продуктите си. Например, за желязо, гориво и т.н., при които 1 брой може да тежи различно тегло. В тези сегменти логистиката се води по една мерна единица, а себестойността – по друга, като при всяка транзакция се въвеждат и пазят количествата в една основна и една паралелна мерна единица. Запазва се възможността за работа с неограничен брой мерни единици, които се преобразуват до основната и паралелната мерна единица за всяка транзакция.

Сред останалите промени в новата версия на ERP системата са нейното значително ускоряване, както и добавената поддръжка на телефонна централа Asterisk 12+. Добавена е и опция за предотвратяването на „изгубените записвания“, което предпазва всяко въвеждане на данни от неволно презаписване от друг потребител и позволява опростеното създаване на нови типове правила.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *