Годишна среща на клиенти на Скала Бизнес Солюшънс

scalaАлександър Александров

На 15 април в столичния хотел Кристал Палас се състоя традиционната годишна среща на клиенти и партньори на Скала Бизнес Солюшънс. Събитието събра компании от сферата на производството, търговията на едро и дребно, мебелната индустрия, фармацията, хотелиерството и др.

“Днес в условията на динамичност на финансовите пазари повече от всякога развитието на информационните системи е от решително значение за повишаване на конкурентоспособността и запазване на пазарния дял на компаниите. За нашите клиенти е важно всеки инвестиран лев в нови технологии да реализира добра възвръщаемост и да предоставя допълнителна оптимизация и намалени разходи за бизнеса. Това е причината да насочим вниманието си към подобряване на нашите решения, чрез създаване на оптимални конфигурации и възможности за повече бизнес стойност за клиента” – заяви по време на откриването Светла Манолова, управител на Скала Бизнес Солюшънс.

Бизнес – дамата представи пред аудиторията фокуса на компанията за 2009 г., в който влизат стремеж за подобряване качеството на предоставяните услуги и добавяне на стойност към ERP системата Epicor iScala, чрез нови методи за автоматизация и интеграция с вертикални за бизнеса софтуерни решения.

Като част от решенията, които добавят стойност към ERP системата, Банксервиз демонстрира пред аудиторията уеб-базираното решение efaktura.bg, което е интегрирано с iScala. То предоставя среда за електронен обмен на фактури като премахва разходите по обслужване на фактури на хартиен носител – отпечатване, изпращане до клиента по куриер, архивиране и др. В рамките на семинарната програма бяха демонстрирани и добри практики при употребата на баркод и мобилни устройства с Epicor iScala ERP в складовото стопанство, логистиката, търговския процес и управлението на производство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *