Датикум представи иновативна облачна платформа за виртуални центрове за данни

Научете повече за cloud тенденциите през 2022 година

 

Българският доставчик на облачна инфраструктура Датикум АД, част от  Сирма Груп Холдинг,  представи иновативната си Daticum Cloud платформа. Тя е предназначена за виртуални центрове за данни, използващи най-съвременни софтуерни продукти, системи и приложения в облачна среда. Достъпът до нея осигурява на бизнес потребителите множество допълнителни опции, като софтуер и услуги, а заявяването им е изключително лесно и интуитивно.

Предимствата на платформата

“През платформата клиентите могат да си създадат свои приложения и решения, благодарение на набора от различни инструменти, които им предоставяме. С помощта на иновативното решение, всеки клиент може да управлява и да добавя нови услуги, чрез портал за самоуправление. Платформата осигурява неограничена мащабируемост и гарантира, че точните ИТ ресурси са на разположение на клиента по всяко време. В добавка – моделът на плащане „Pay-per-use“ осигурява ясна визия за разходите на клиентите на платформата, защото се плаща само за потребяваните ресурси” – посочва Георги Цеков, Изпълнителен директор на Датикум.

Друго конкурентно предимство на Daticum Cloud е, че съдържа огромен набор от иновативни функционалности като създаване на частни облаци, самообслужване на контейнери, клъстери (Kubernetes, Docker Host), KVM функционалност, предварително дефиниран софтуер, PaaS услуги, хибридни облачни приложения и др. Платформата предлага и анализи за повишаване ефективността на клиентските ИТ процеси като контрола на достъпа, дефинирането и управлението на задачи, тяхната автоматизация, работните потоци, отчитането и анализа.

Не на последно място, е осигурена постоянна поддръжка от сертифицираните инженерни екипи на компанията. “За успеха на нашите решения и иновативни услуги допринася фактът, че поддръжката им се предоставя и гарантира от нас или съответните партньори. Това дава възможност на бизнесите да се фокусират върху основните си операции, маркетинг и продажби, прехвърляйки върху Датикум грижата за инфраструктурната и техническата част” – допълва още Георги Цеков.

Водещи тенденции при облачните технологии през 2022 година

Миграцията към “облака” е един от водещите технологични трендове през 2022 година. Бизнес организациите избират тази стратегия, защото облачно базираните услуги и инфраструктура, осигуряват повече стойност като бързина, гъвкавост, ефективно управление на ресурсите и мащабиране. Все по-голям е и броят на организациите в България и региона, които са взели стратегическото решение да прехвърлят своите локални сървъри и ИТ системи към cloud архитектура.

Друга значима тенденция в развитието на облачните технологии е инфраструктурата като услуга (IaaS). През 2022 се очаква тя да отбележи най-голям ръст от всички облачни категории – 31 процента. Веднага след нея се нареждат облачно базирани платформени услуги, ползвани за изграждане, тестване, внедряване и актуализиране на софтуерни бизнес приложения.

Друга популярна облачна технология е платформата като услуга (PaaS), чрез която се предоставят инструменти за разработка на приложения или услуги, на база основните инфраструктурни услуги. Това е цялостна среда за разработка и внедряване в облака на ресурси, които позволяват да доставката на всичко – от прости приложения до сложни корпоративни решения, поддържани в облачна среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *