Дискусия на тема „Microsoft Dynamics AX- Ползи и предизвикателства” по време на MS Days

fts-na-ms-daysАлександър Александров

Една от най-интересните прояви на тазгодишното издание на Дни на Майкрософт беше организираната от ФТС България дискусия на тема: “Microsoft Dynamics AX – ползи и предизвикателства”, в която се включиха водещи български ИТ мениджъри. Компанията бе бронзов спонсор на техническата конференция, която се проведе за девета поредна година. Двудневната проява включваше над 50 технически лекции на водещи световни и български експерти.

Дискусията откри Цанка Маркова, управител на ФТС България, която очерта темата на срещата, а именно как Microsoft Dynamics AX може да подпомогне за решаване на значимите ИТ предизвикателства на съвремението ни като проблема с честотата и готовността за технологични промени, проблемите, свързани със сигурността и усилията за елиминиране на downtime на критичините за бизнеса решения. Сесията, организирана от ФТС, даде възможност в една неформална атмосфера да се чуе мнението на водещи ИТ мениджъри, пряко участвали в проекти по внедряване Microsoft Dynamics AX, за това как внедряването на AX може да доведе до оптимизация на корпоративната ИТ инфраструктура и платформа, какви ИТ рискове те са видели по време на проектите и какви мерки са взели за намаляването на тяхната бизнес значимост.

В срещата взеха участие Десислав Шекерлетов, ИТ Мениджър на „Енел Марица Изток III’, който е ИТ мениджър на годината за 2009г. в категория „Иновации”, Николай Чукаров, ИТ мениджър на „Евроком” и Андрей Заманов, технически консултант във ФТС.

Шекерлетов разказа за причините за избора на конкретната система, за изискванията и особеностите на внедряването на системата в „Енел Марица Изток III”. Внимание бе отделено на изградените интерфейси на AX към други бизнес системи, както и на мерките за удовлетворяване на множеството регулаторни изисквания и за защита на корпоративните данни.

Николай Чукаров, ИТ мениджър в „Евроком кабел мениджмънт” се спря по-подробно на предимствата на системата за компании, които често осъществяват операции по сливане или придобиване на други фирми и сподели опит за ИТ предизвикателствата, които са се разкрили пред „Евроком” с наскоро присъединилата се към структурата компания „Кейбълтел”.

Андрей Заманов, Microsoft Certified Professional и технически консултант във ФТС България, поясни в детайли някои от основните елементи в ИТ архитектурата на Microsoft Dynamics AX 2009, а в края на дискусията отговори на зададените въпроси по отношение на препоръчителните параметри на отделните AX компоненти и мерките за резервиране на системата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *