Европейско признание за българската ИКТ индустрия

Петър Статев, mредседател на УС на Фондация “Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии” – http://www.ictalent.org/ , беше избран за вицепрезидент на Европейския институт за телекомуникационни стандарти /ETSI/ – http://www.etsi.org/ . Номинацията му беше представена от Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия / UEAPME / – http://www.ueapme.com/ и беше издигната и подкрепена от Българската Асоциация на Софтуерните Компании (БАСКОМ)- http://www.basscom.org/ , чрез Европейската асоциация на малките и средни предприятия в ИКТ сектора /PIN-SME/ – http://www.pin-sme.eu/ .
25 години след основаването си, ETSI  е отговорна за създаването и регулирането на стандарти и правила в изключително широк кръг от технологии и приложни области. Моделът на работа и вземане на решения в ETSI  e отворен, т.е. и не-членове на организацията могат да участват в заседанията на техническите комитети. Участието на МСП е уредено със специално препоръка на ЕК. В института се разглеждат и вземат решения за стандарти и лицензионни политики в изключително важни сектори на цифровата икономика, като: виртуализация на мрежи, качество и сигурност на услуги, предлагани чрез “облачни технологии”, информационна и кибер сигурност и т.н. Пълният набор от сфери на въздействие може да се види на сайта на института, като е важно да се подчертае – ETSI подкрепя диалога между водещи световни технологични компании и МСП, и осигурява платформа за този диалог. Участието в работата на института чрез техническите комитети, не само дава видимост за направленията на развитие на даден технологичен сектор, но и позволява на МСП да бъдат видени, да представят познанията и опита си пред технологичните лидери.

Петър Статев посрещна своя избор с думите: “На първо място искам да благодаря за доверието на фирмите от българската ИКТ индустрия и специално на БАСКОМ, които ме подкрепиха както в създаването на първите клъстери в България, така и в представянето на индустрията в Европа. Мой дълг ще бъде да защитавам интересите на всички европейски малки и средни предприятия, и ИКТ предприемачи в ETSI като използвам своите знания, опит и професионални контакти, както и да продължа позитивния диалог с представителите на лидерите в технологичното развитие. Оперативната съвместимост и стандартите са необходими за създаването на единния цифров пазар и са условия за развитие на малките и средни предприятия в Европа.”

Петър Статев е съосновател и председател на УС на ИКТ Клъстер, както и настоящ председател на Българската асоциация на бизнес клъстерите. Но преди всичко, той е успешен предприемач в сферата на ИКТ и председател на Съвета на директорите на Смартком България АД – водеща компания за разработване и интегриране на телекомуникационни системи – най-иновативното българско предприятие според „Шестия български национален иновационен форум 2010”. Господин Статев е дипломиран магистър по телекомуникации от Техническия университет в София, България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *