Излезе версия 2.3 на ERP системата EnterpriseOne

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската софтуерна компания Алое Ко представи новата версия 2.3 на своята ERP система EnterpriseOne. В нея са добавени редица актуални нововъведения, като ролево-базирано потребителско изживяване, което позволява изгледът на цялата система да се определя от текущата роля на потребителя. Процесът на определянето на ролите трябва да се базира на задълбочен анализ на това как функционира една организация. Използването на ролево – базиран модел на работа е модерен начин за управление на начина на работа на служителите със системата. Освен това този подход спестява времето им, позволявайки да се потопят в работата изцяло в контекста на своята специфична роля в организацията.

Изцяло променен потребителски интерфейс

В съответствие с последните тенденции в развитието на потребителските интерфейси, версия 2.3 на EnterpriseOne има изцяло променен интерфейс. Той е по-изчистен, по-достъпен и лесен за употреба. За потребителите, които не искат да сменят навиците си, защото са свикнали с класическия стил на ERP решението, съществува опция за превключване от новия към стария интерфейс.

Бизнес изследване (BI – Business Intelligence)

Новият модул дава възможност за бързо визуализиране и обработка на обобщаваща информация за много големи бази данни – на практика без горен лимит. Първоначалните тестове са направени с база данни от 250 GB и са постигнати отлични резултати – никоя агрегация не е отнела повече от три секунди за визуализиране на екран. Това означава, че на практика мениджърите могат да получават светкавични резултати, без да чакат дълго за различните сечения на данните, които са им необходими за проследяване на тенденции, графична визуализация, сравнения и т.н. Всички получени данни от този инструмент могат бъдат с ограничен ролево-базиран потребителски достъп за служителите на компанията, според техните функции в нея.

Финансов анализ

Новият модул позволява анализиране в реално време на всички финансови показатели на фирмата – ликвидност, обръщаемост, рентабилност и много други. Новият модул има възможност за изготвяне на стандартизирани финансово-счетоводни отчети, както и цялостен редактор за създаване на нови отчети и показатели.

Възможност за хостинг от трети лица

Новости има и в сървърната част на EnterpriseOne 2.3. Те дават възможност за извършване на специализиран хостинг от трети лица. На практика това означава, че EnterpriseOne хостинг може да се предлага и от независими центрове за данни, без те да са пряко обвързани с Алое Ко.

За повече информация относно новата версия:

http://erp.bg/News/EnterpriseOne_2_3_whats_new.aspx

Повече за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Версията EnterpriseOne Small Business Edition е съобразена с нуждите на една малка или средна компания и работи върху безплатно издание на SQL Server 2008 – Express или върху Workgroup. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 16 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива продукти. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка. Повече информация за компанията и за предлаганите от нея продукти и услуги можете да откриете на адрес http://erp.bg/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *