Интелигентният портал на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти отличен с награда от БАИТ

На 28 февруари 2017 г., в гр. София бяха обявени „Наградите на БАИТ” за 2016 г. и отличени победителите в отделните категории на престижния конкурс. Церемонията по награждаване на победителите се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев. Победител в категория Държавна администрация е Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, който взе участие с нововъведените електронни регистри и система за електронни услуги, разработени от консорциума “Сирма-ПИ” състоящ се от Сирма Солюшънс и Фондация “Право и интернет”.

Достъпът до публичния е-портал имат физически и юридически лица. Всеки гражданин или лечебно заведение може да получи информация за това кои лекарства напълно или частично се заплащат от Здравната каса, както и кои са с най-ниска цена в съответната група продукти за лечение на дадено заболяване.

Гражданите и лечебните заведения могат да проверят разрешените за употреба в България лекарства за конкретно заболяване според Международния класификатор на болестите, препоръчителната дневна доза, лекарствената група на продукта и др. Данните от електронните регистри, поддържани от Съвета за цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се актуализират ежемесечно и предоставят актуална информация на всички заинтересовани. Електронните регистри са достъпни и през мобилно устройство.

Порталът предоставя и 15 вида електронни услуги за компаниите, които притежават разрешителни за употреба на лекарствените средства в България. Осигурена е възможност за електронно подаване и онлайн проверка на статуса на административните услуги, което пести време и е изключително важно и удобно за бизнеса.

Втората част на системата (бек-офис) се състои от Административно-информационна система (АИС), разработен на базата на интелигентната Сирма Ентерпрайз Платформ. Тя позволява на служителите на Националният съвет по цени и реимбурсиране да оптимизират своята работа, свързана с обработката на заявките за електронни услуги, постъпили от портала, както и на гише в администрацията, чрез автоматизирани работни процеси за всяка от услугите.

АИС служи и като деловодна система за обработка на цялата входяща/ изходяща кореспонденция на НСЦРЛП, където ежегодно постъпват хиляди документи от граждани, бизнеса и други администрации. Също така се използва и за документен архив на всички вътрешни документи, създавани от служителите на НСЦРЛП.

Повече информация, подробни видеоклипове за регистрация и вход в портала, както и за самото изпълнение на услугите може да намерите на страницата тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *