ИТ бизнесът събира представители на университетите и държавата на консултативна среща

На 26 март ще се състои първата от поредица консултативни срещи за бъдещето на българското образование, организирани от Обединената работна група по образование на водещите браншови организации от технологичния сектор: Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), ИКТ Клъстер, Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска уеб асоциация (БУА) и Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа. Събитието ще се проведе от 9:30 до 12:30 часа, в зала 1 на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. На срещата са поканени представители на водещите университети в страната, както и представители на Министерство на образованието, младежта и науката, включително и новият Министър на образованието, младежта и науката в служебния кабинет, както и други институции, свързани с висшето образование.

Целта на поредицата консултативни срещи е да бъде инициирана широка обществена дискусия за бъдещето на образованието като ключов фактор за просперитета на България. Браншовите организации от технологичния сектор ще представят изготвените от съвместната работна група по образование „Стратегическите изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система“ и концепцията за учредяване на Национален съвет за реформа на образователната система и икономика на знанието. На срещите ще бъдат поканени всички заинтересовани по темата страни, включително държавна администрация, образователни институции, синдикати, бизнес, неправителствен сектор и гражданско общество.

„Основната цел на срещата е провеждането на конструктивен диалог, споделяне на виждания, предложения и мнения за основните правила, устройство и функции на Националния съвет. Темата за реформа в образованието е важна не само за технологичния бизнес. Тя е от ключово значение за цялото българско общество и е определяща за просперитета на държавата ни през следващите години и десетилетия. Ефективната реформа на образованието и развитието на икономика на знанието са ключови фактори за национален просперитет и устойчиво развитие на България през XXI век“ – заяви Явор Джонев, член на Управителния съвет на БАСКОМ и ръководител на Обединената работна група.

Стратегическите изисквания за реформа в образованието са достъпни на адрес: http://basscom.org/requirements.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *