Какво е запис на заповед

Записът на заповед е поименна ценна книга, с която нейният издател се задължава

да плати на друго лице или на негова заповед определена сума пари в

определен срок.

 

Задължителните реквизити на записа на заповед са седем: наименованието „запис на заповед” в текста на документа; безусловен ангажимент за плащане на определена сума; име на лицето или фирмата, на които трябва да се плати;

падежът, на който трябва да се плати; местоплащане; дата и място на издаване и подпис на издателя.

 

Вижда се, че реквизитите на записа на заповед съвпадат с реквизитите на менителницата, само че издателят и платецът, конто при класическата менителница са различни лица, тук се обединяват в едно — който издава менителницата, само че издателят и платецът, които при класическата менителница са различни лица, тук се обединяват в едно — който издава менителницата, той и плаща. При менителницата издателят нарежда да се плати, при записа на заповед издателят поема задължение да плати.

 

Освен това за разлика от менителницата, при записа на заповед не е необходим акцепти. Не се налага платецът да потвърждава още веднъж, че е съгласен да плати, след като той изрично се задължава да направи това

със самия запис на заповед.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *