Какво се промени в сегмента на бизнес софтуера през последните 20 години

Екипът на българската компания Тим ВИЖЪН България, която навърши две десетилетия, разказва как се е развил браншът през този период

 

Ако преди 20 години системите за управление на бизнеса тепърва прохождаха у нас, то днес те се използват повсеместно от големи и малки компании и са важен фактор за тяхната конкурентоспособност. А внедрителите на такива решения от броени на пръсти станаха двуцифрено число и днес са един от най-динамичните технологични подсегменти у нас. Как се промени бизнес софтуерът, как той се интегрира с мобилните приложения, cloud и други иновативни технологии – разказват от българската компания Тим ВИЖЪН България, която е един от първите консултанти по внедряване на системи за управление на бизнеса у нас и съвсем наскоро навърши 20 години.

 

„Днес ERP системите вече са разпространени широко и повечето мениджъри знаят какво представляват те и какви ползи носят. В началото обаче съвсем не беше така и ние трябваше да обясняваме на ръководители и собственици всичко от „А“ и „Б“ – какво е ERP, какво е CRM, какви са техните предимства и как могат да направят бизнеса по-ефективен и успешен“ – спомня си Росен Караиванов, управител на компанията.

 

Ето някои от най-важните промени в този технологичен сектор, на които е станал свидетел екипът на Тим ВИЖЪН България през последните 20 години.

 

„Облачна“ архитектура

 

През последните години cloud (облак) и SaaS (софтуер като услуга) се наложиха като предпочитани модели за използване на ERP решения. Системите за управление на бизнеса вече не са инсталирани локално на сървърите на предприятията, а се намират в надеждни центрове за данни и се използват отдалечено.

 

Вертикална специализация

 

С времето консултантските компании се специализираха във внедряването на ERP системи в определени сектори и в резултат се обособиха „вертикални“ решения. „През годините нашият екип се специализира в редица сегменти като производство, хранително-вкусова промишленост, дистрибуция, машиностроене, транспорт и логистика. Имаме сериозен опит от внедряване на бизнес софтуер за клиенти от тези сектори и сме разработили редица доработки, съответстващи на техните специфични нужди.“ – споделя Росен Караиванов.

 

От ERP системи към платформи

 

С течение на времето ERP системите се трансформираха от самостоятелни софтуерни системи в цялостни платформи, включващи различни модули и приложения, често писани от външни разработчици, което обогатява тяхната функционалност и избора на клиентите. Тази тенденция, характерна за редица ИТ браншове като мобилните приложения и социалните мрежи, добавя много повече стойност към бизнес софтуера.

 

Бизнес анализи

 

Появилите се на малко по-късен етап софтуерни подсегменти като BI (Business Intelligence – бизнес анализи) се развиват с бързи темпове и все повече компании оценява предимствата им. „BI системите като Tableau превръщат данните, генерирани от една фирма, в ценни изводи за нейната дейност и подобряват качеството на управленските решения. Този тип системи могат да се използват пълноценно както от малки и големи компании, така и от държавни институции и всяка друга организация, която обработва масиви от данни“ – споделя Параскев Бенчев, управител на Тим ВИЖЪН България.

 

Обединени комуникации

 

Преди 20 години повечето големи и средни фирми разполагаха с традиционни аналогови телефонни централи, които управляваха техните служебни обаждания. Постепенно в бранша навлязоха VoIP базираните системи за гласова комуникация от типа unified communications (обединени комуникации) и те се интегрираха тясно с ERP и CRM решенията. Това позволи появата на редица нови функции – иницииране на телефонен разговор с клиент чрез един клик в CRM системата, извеждане на пълна информация за предходни взаимоотношения с клиента, когато е на лице входящо прозвъняване от него и др.

 

Мобилност

 

Системите за управление на бизнеса постепенно станаха достъпни през уеб интерфейс, а след това и през мобилни устройства, включително и оптимизирани за най-новите тъчскрийн дисплеи. Това подобрява значително работата с този тип решения в движение и улеснява миграцията от офиси към отдалечени екипи, работещи от разстояние.

 

Още един аутсорсинг сегмент

 

Все по-често през последните години български консултантски фирми внедряват ERP системи за клиенти в чужбина. България вече е разпознаваема на международната карта на софтуерния пазар, а ERP консултантите ни са оценявани високо от чуждестранни компании. Така постепенно се обособи още един аутсорсинг сегмент за българските фирми, успоредно с аутсорсинга на софтуерна разработка и на бизнес процеси.

 

Какво да очакваме?

 

 

„Както и през последните 20 години, в бъдеще очакваме ERP системите отново да са на предната линия на иновациите, внедрявайки изпреварващо водещи технологии като изкуствен интелект и машинно обучение, Internet of Things, виртуална и добавена реалност. В резултат ERP ще запазят и разширят своята роля на гръбнак на т.нар. „умно“ предприятие на бъдещето и основен фактор за развитието на Индустрия 4.0“ – убеден е още Росен Караиванов.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *