Как изкуственият интелект променя банките и финансовите услуги

През последните години финансовият сектор търпи все по-осезаемо влияние от страна на дигиталните технологии. Първо бяха картовите терминали по улиците, след това – интернет банкирането и мобилното банкиране, за да се стигне до цяла плеяда нови финтех платформи и приложения, които днес променят начина, по който извършваме плащания и достъпваме други финансови услуги. А на прага вече е следващата революция във финансовите технологии – навлизането на изкуствения интелект, който тепърва обещава да промени бранша до неузнаваемост.

Това добавяне на интелигентност към банковите услуги е естествено продължение на досегашното развитието на сектора – от хартиените документи, през уеб интерфейсите, до смартфоните. То обаче ще бъде много повече от просто добавяне на още един канал за комуникация и има потенциала да промени качествено банкирането.

Чатботовете

Т.нар интелигенти виртуални асистенти са една от първите технологии с изкуствен интелект, които навлизат в бранша. Те са създадени, за да улеснят работата на служителите от кол – центровете и да запълнят нишата, която не е покрита от интернет и мобилното банкиране – предлагането на индивидуални продукти и услуги на конкретния клиент.

Тези решения предоставят на клиентите среда където могат да бъдат зададени въпроси за продукти и услуги, без клиентът да има съответните познания за тях. Например той може да попита “Имам нужда от нов автомобил, какво е необходимо, за да получа финансиране?”. Виртуалният асистент може да му предостави пълна информация за потенциалните кредитни възможности, без дори в питането да са използвани ключови думи като “кредит”, “лизинг” и т.н.“ – заяви Момчил Зарев, Търговски директор на софтуерната компания Сирма Груп.

Този тип комуникация е възможна поради бързото развитие на алгоритмите с изкуствен интелект (Artificial Intelligence – AI), машинното обучение (Machine Learning – ML) и технологиите за естествена обработка на езика (Natural Language Processing – NLP), даващи възможност на компютъра да анализира и разбира какво всъщност пита човекът, без да се използват специфични термини. Тези технологии позволяват да се разберат питания на естествен език и съответно естествено връщане на отговори към потребителя, което преди се осъществяваше от банковите консултанти“ – добави още той.

Сирма Груп има над 20 години технологична експертиза в този сегмент, а разработената от компанията чатбот платформа Мелинда позволява създаването на най-добрите решения с интелигенти алгоритми за банките и финансовите институции. Тя не се ограничава само до текстово изразяване, а може да имитира естествен разговор чрез технологии за превръщането на глас в текст (speech-to-text) и текст в глас (text-to-speech).

Чатбот от ново поколение

Мелинда променя изцяло начина на водене на комуникацията с клиентите, като не изисква конкретика в изказа от тяхна страна. С помощта на изкуствен интелект се улавят техните намерения и разговорът става по-близък до естествената реч. Това води до възможност да се предлагат повече банкови услуги и да се излезе извън досега наложената роля за чат – решенията, а именно да подпомагат клиентите, само по конкретни ключови думи и въпроси. Новото поколение чатботове се превръщат в активен канал за продажби и комуникация с клиентите.

Big Data

Друго решение на Сирма Груп, свързано с технологиите за обработка на големи масиви от данни (т.нар. Big Data), позволява създаването на аналитични справки и извличане на препоръки за клиентите. „Използвайки комбинацията от Мелинда и нашата технология за анализ на BigData, банките имат възможност да разбират по-добре клиентите си, техните навици и индивидуални нужди. По този начин те могат да им бъдат много по-полезни в предлагането на допълнителни продукти и услуги“ – посочва още Момчил Зарев от Сирма Груп.

Превенция на измами и манипулации с помощта на изкуствен интелект

Технологиите с изкуствен интелект могат да помогнат и при засичане на измами, идентифициране на подозрителни търговски дейности, анализиране и търсене на специфични модели в действията, извършвани от търговец или други участници на пазара. Това може да бъде в помощ за служителите, занимаващи се с оценката на риска и съответствието, които по-лесно да определят дали сигналите се нуждаят от допълнително разследване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *