Как лека полека да убиете ипотечния си кредит

Хората в наши дни се заблуждават относно много важни въпроси, които имат връзка с техния кредит, но е редно да се знае, че вината не е само тяхна. Те в крайна сметка гледат на кредита като продукт, който да им е полезни който трябва да им служи от точка А до точка Б. Всяка останала промяна не ги вълнува толкова и в това им  грешката. Банките не са на същото мнение и естествено, се опитват да извлекат ползва от всичко това за себе си.

По принцип банките обичат да имат инструмента ‘наказателна такса’ за онези, които искат да погасяват предварително своите задължения. Кредитните потребители обаче, също имат задължения спрямо кредита, който са взели и ще им служи, така както е подписан договорът и клаузите, които са в него. Обикновената сметка за реален потребителски кредит, който е изтеглен за да се погаси дългосрочно доказва, че хората не плащат само главницата.

Друг сценарии, който се получава в триъгълника потребител-кредит-банка е погасяването на този кредит наведнъж. Това не се препоръчва, защото при висока инфлация, е възможно да се обезценят всички онези пари, които сте взели на кредит. Докато ако кредитът се погасява нормално, всичко ще бъде наред.

Въпросът за погасяване на задължението, за ‘убиването’ на кредита е въпрос на финансова осведоменост. Тоест, ако не желаете да влизате в сериозни връзки с банка, трябва много добре да обмислите, какво искате да направите с изтегления кредит и дали ще може да си позволите да го връщате навреме.

При положение, че кредити у нас доста се понижат, което може да стане при гарантирани големи финансови потоци от други държави или при влизане в еврозоната, тогава вноската по дадено задължение би могла да падне до положение, което да ви даде шанс да пращате спестени средства в линията за погасяване, а не да се охарчвате за неща, на които вече не сте потребител.

Източник: http://vsichki-krediti.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *