Как новата европейска директива PSD2 променя света на финансовите услуги

Всичко, което трябва да знаем за ревизираната директива за платежните услуги и влиянието й върху банковия сектор

 

Ревизираната Директива на Европейския съюз за платежните услуги PSD2 (2015/2366) е може би най-значимото събитие във финансовия свят на Стария континент през последните години.  Новата версия на едноименната директива от 2007 г. е създадена с амбициозната цел да либерализира един от най-старите и консервативни сектори на икономиката и същевременно да въведе множество изисквания за защита на потребителите. PSD2 ще промени начина, по който функционират банките и ще засегне всеки друг бизнес и на практика всяко едно лице, което използва онлайн банкиране.

 

Ето най-важното, което трябва да знаем за навлизането на новата регулаторна рамка в сектора на разплащанията:

 

Какво се променя с приемането на PSD2?

 

Директивата въвежда нова регулаторна рамка в сегмента на разплащателните услуги, насочена основно към тяхното дигитализиране. Това включва три главни посоки на регулация – либерализиране на пазара на платежни услуги и улесняване достъпа на нови играчи в него, гарантиране сигурността и надеждността, както и спазване на стандартите на Общността за защита на личните данни. Целта е европейският пазар да стане по-конкурентен, в него да навлязат повече иновации, като при това интересите на потребителите бъдат максимално защитени.

 

Какви нови изисквания налага PSD2 на банките?

 

Новата Директива за платежни услуги задължава банките да предоставят на трети страни (предимно технологични играчи) достъп до сметките на своите клиенти, разбира се – при съгласие от страна на последните. Това дава на финтех компаниите възможност да извършват транзакции от клиентските сметки, както и да достъпват огромни информационни масиви. Друго важно изискване е това за Strong Customer Authentication, което има за цел по-добра защита на потребителите на разплащателни услуги. То може да бъде въведено от страна банките с помощта на решения като Open Banking Suite на софтуерната компания Сирма, което е изцяло съобразено с всичики изисквания на директивата PSD2.

 

Какво означава за банките въвеждането на Payment Services Directive 2?

 

Новата европейска директива на практика ще превърне банките в технологични компании, създавайки множество нови възможности пред тях. „За мен основната промяна заложена в същността на директивата е плавното преминаване от транзакции базирани на карти, към такива базирани на банковата сметка. За банковите институции това ще рефлектира в значителна реорганизация на процеси, технологични решения, центрове на приходи и разходи, управление на риска, дори на нови начини за комуникация и контакт с клиентите“ – убеден е Мердихан Исмаилов, продуктов мениджър на решения за финансови институции в Сирма.

 

Как банките могат да се възползват от новата директива?

 

„Банките трябва да осъзнаят, че могат да си партнират с външните доставчици (т.нар. third party providers – ТРР) и да разглеждат транзакциите, генерирани през тях, като нов канал, алтернативен и равнопоставен на мобилното и интернет банкиране. Това от своя страна означава да не се поставят пречки пред ползвателите на услуги през ТРР, а да се постигне минимум същото ниво на клиентско преживяване, каквото има и в утвърдените от банките дигитални канали“ – добави още Мердихан Исмаилов. Според него, процесите в някои банки все още са затормозяващи за потребителите и много по-тежки спрямо банкирането.

 

Важно е също, че PSD2 освен канал за транзакции създава и канал за получаване на информация за клиентите, формиращ по-добра оценка на кредитоспособност, очаквани потребности и като цяло – 360-градусов поглед за тях. Банковите институции все още не са започнали да се възползват от това предимство.

 

Какво ще се промени за потребителите?

 

С въвеждането на PSD2 се очаква появата на редица нови финтех услуги. Потребителите ще имат възможност да използват своите банкови сметки през интерфейси, създадени от трети страни и да получат добавена стойност от това. В добавка ще се увеличи значитлено и защитата на тяхната информация. Ще се появят все повече и по-добри решения за управление на личните финанси, както и множество допълнителни услуги. Ще навлязат технологии като изкуствен интелект и машинно обучение, чрез които различни приложения ще предупреждават потребителя кога е харчил много пари по дадено перо, ще прогнозират с изключително висока точност кога той може да се нуждае от кредит, ако продължава да харчи парите си по същия начин или пък ще го съветват да инвестира средства, когато има по-големи наличности. Това създава редица нови канали за продажба на банкови услуги. Последните също ще се развиват по-динамично, защото те ще трябва да се конкурират с тези на технологичните компании.

 

Как Open Banking Suite може да помогне на банките да отговорят на изискванията на PSD2?

 

Open Banking Suite е модулна софтуерна система, която покрива всички регулаторни изисквания, включително стандартите на Берлинската група и местните регулации. Тя може да отговори на всички нужди на една финансова организация във връзка с PSD2. Решението включва API хъб, Strong Customer Authentication (SCA) модул, както и платежен терминал. То е разработено в България и е сред малкото такива решения, съществуващи в Европа към момента.

 

Как PSD2 ще повлияе на развитието на финтех сектора?

 

В момента се наблюдава все по-ясно сегментиране на бранша и разграничаване между финтех и техфин компаниите. Първите предоставят финансови услуги чрез модерни технологии, а вторите са големи технологични компании, включващи финансови услуги в продуктовия си микс. Първите основно залагат на транзакционен бизнес и в дадени моменти влизат в пряка конкуренция с банковите услуги, а за вторите изглежда по-важна информацията за клиента, която получават на база финансовата услуга и не се намесват в такава степен във взаимоотношенията клиент – банка. „Очаквам банките много по-лесно да приемат техфин фирми за партньори. Принципът на работа на външните ТРР доставчици също е по-близък до техфин модела, отколкото до финтех независимо, че в повечето случаи това не са големи технологични компании“ – сподели още Мердихан Исмаилов от Сирма.

 

адвокатско дружество

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *