Как се променя офисното телефонно пространство?

Като се има предвид колко бързо се променят корпоративните телекомуникации днес и колко големи са предимствата за една фирма от внедряването на IP базирано телефонно решение, изглежда парадоксално, че фирми у нас продължават да използват стари телефонни централи. Причината едва ли се свежда до цената на новите решения, защото те имат много висок коефициент на възстановяване на вложените средства (ROI) и често се изплащат за броени месеци, а след това притежаващите ги компании започват да печелят от използването им.

Какви са основните предимства за бизнеса?

Сред ключовите преимущества са: редица нови възможности за намаляване на разходите за телефония; по-голяма мобилност на служителите; повишаване на тяхната ефективност; интеграция на телефоните с фирмената ERP система, CRM система, както и с разнообразни офисни приложения и бази данни; по-голяма скалируемост в сравнение с традиционните телефонни централи, както и десетки нови комуникационни услуги, които могат да бъдат изцяло съобразени с нуждите и спецификата на дейност на фирмата.

Ето списък на някои по-интересни услуги, достъпни в IP базираните телефонни централи:

Отдалечено използване на телефонните номера (Всеки служител и мениджър може да си носи служебния телефон на лаптопа, на USB, да го ползва от домашния компютър или да си го свали през уеб от всяка точка на света. Това означава, че той може да отговаря на софийския си номер както от офиса, така и докато е в къщи, в заведение с WiFi, в ТРЗ и Личен състав Варна или Пловдив, в Солун или Лондон. При това всичко става на цената на Интернет – свързаността + цената на градския разговор);

Low Cost Routing (VoIP телефонната централа може интелигентно да решава дали дадено изходящо обаждане да се осъществи през мрежата на мобилен оператор или друга алтернатива, според това кой вариант е по-евтин);

Вградени статистики и билинг (Новите централи могат да извеждат статистики на всички разговори, извършени от определен служител или отдел за различни периоди от време, както и да ги визуализира в графичен или табличен вид);

Конференции (VoIP централите могат лесно да осъществят конферентна връзка между неограничен брой абонати, които се обаждат от служебните номера (безплатно) или от външни фиксирани, мобилни номера и т.н.);

Автоматично последователно прозвъняване (Възможност за автоматично търсене на даден служител първо на фиксиран телефон, след това на мобилен номер, на домашен номер, на Skype и др.);
Вграден IVR (Interactive Voice Response);

Интеграция със CRM (Позволява търговските служители да прозвъняват клиенти и партньори чрез click-to-call. Друга възможност е при входящо обаждане от клиент, чиито номер фигурира в CRM базата, на екрана автоматично да се появява информация за обаждащия се, както и за историята на разговорите с него.)

Интеграция с ERP системата, с пожароизвестителната система или с алармената инсталация, както и с многобройни други автоматизирани решения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *