Как функционира противопожарната система в един център за данни от висок клас

alexanderalexandrovАлександър Александров

Покриването на риска от избухване на пожар е сред ключовите фактори за успеха на всеки център за данни, а като имаме предвид, че броят на клиентите на такива комплекси ще се увеличава през следващите месеци, можем да очакваме, че всеки случай на пожар занапред ще има голям обществен отзвук. Наблюденията показват, че в родните центрове за данни делът на българските клиенти расте непрекъснато, което е добър признак. При икономика в криза услугите на центровете за данни са един чудесен инструмент за намаляване на оперативните разходи и елиминиране на капиталови инвестиции. Този модел предоставя добри възможности за стартиране на нови проекти и компании в областта на IT услугите без риск, както и за навлизане в чужди по-стабилни пазари с родни услуги.  В стремежа си обаче да се следва правилната тактика, доказала ефективността си и да се пестят все повече разходи, драстично се подценява правилният избор на подходящото съоръжение за колокация на сървърите. Съществуват помещения, където е покрит рискът от прекъсване на свързаността, но не и останалите рискове. Наличието на свързаност и желанието да имаме повече обещан капацитет е необходимо, но крайно недостатъчно условие. Все още икономиката ни не е толкова богата, за да може да си позволи евтини решения и услуги.

Ето няколко съвета за противопожарна защита, предоставени от Росен Маринов, изпълнителен директор на Daticum, първия български център за данни от най-високото четвърто ниво на стандарта за категоризация TIA-942:

1. Противопожарната система в център за данни не трябва да използва вода

В този вид комплекси за гасене на пожари се използват различни видове газ, като най-популярните са FM200 и аргонит, които могат бързо да потушат огъня, без обаче да повредят оборудването. Използването на вода в центрове за данни е абсолютно противопоказно и ако се налага пожарната да се намеси тя трябва да бъде информирана.

2. Системите са напълно автоматизирани

В центровете за данни от висок клас работи алармена система, която в случай на пожар сигнализира за няколко секунди до минута, че персоналът трябва да се евакуира от помещението, след което автоматично започва изпълването с газ. Автоматизацията спомага да бъде елиминиран рискът от човешка грешка, който често е ключов проблем в системите за сигурност. Задължително е наличието на резервна система за принудително изпускане на газта, в случай че известителната система е отказала в неподходящия момент.

3. Непрекъсваемост на услугите

След като автоматичната система за пожарогасене прекрати работата си, причинителят на пожара се изключва, без останалите услуги в центъра за данни да бъдат спирани или в най-лошия случай, това може да стане за период от няколко минути. При всички случаи прекратяването на работата на центъра за няколко дни или унищожаване на живо оборудване е недопустимо за подобен тип комплекси.

4. Всеобхватност на пожарогасителната система

Автоматизираните противопожарни системи в центровете за данни от висок клас са създадени така, че да могат да работят както в самите помещения, така и под повдигнатите подове, над таваните и във всички други места, където е възможно да избухне пожар. Навсякъде са инсталирани датчици за пожароизвестяване и системи за подаване на газ.

5. Двойно подсигуряване

Всеки риск за непрекъсваемостта на услугите в един център за данни трябва да е покрит, поне двойно, а някои от най-критичните – тройно и четворно. Затова в центровете от висок клас, е предвиден и отказ на автоматизираната противопожарна система, при който тази функция се поема от хората. И в този случай обаче отново се използва ръчна система за гасене с газ, а не с вода, като непрекъсваемостта на услугите отново е гарантирана.

„Инвестицията в автоматизирана противопожарна система не е малка, но един център за данни не може да си позволи да не е покрил всички основни рискове за функционирането на оборудването в него. Такива рискове са заплахите от избухване на пожар, от спиране на ток, от наводнение, мълнии и статично електричество, рязане и кражба на кабели, срив в охладителната система, срив в доставчици на свързаност, отказ на UPS, дефекти в оборудването и много други. Именно в тяхното покриване е част от добавената стойност, която един център за данни предлага на своите клиенти. В крайна сметка компаниите, които вземат решение да използват такъв център, не го правят просто защото имат нужда от свободно място за своето оборудване, а защото очакват висока степен на защита на своите данни и услуги, каквато самите те не биха могли да си осигурят на приемлива цена.“ – добавя Росен Маринов, управител на Daticum (http://daticum.bg/).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *