Как Business Intelligence решението QlikView решава управленските задачи във веригата супермаркети CBA

qlikview_logoАлександър Александров

ЦБА Асет Мениджмънт АД, която е сред водещите компании в областта на търговията на дребно с хранителни стоки в България, завърши успешно проект по внедряването на Business Intelligence решението QlikView. Проектът е реализиран с помощта на екипа на консултантската компания Балкан Сървисис.

ЦБА Асет Мениджмънт АД разполага с над 30 магазина и е част от сдружението ЦБА България (общо над 170 обекта). Големия брой магазини, асортимент и постоянни клиенти на територията на цялата страна, ежедневно генерира огромен обем информация, подлежаща на непрекъснато следене. Постепенно се налага нуждата от внедряването на решение, което да предоставя справки, визуализиращи максимално добре информацията за бизнеса. Важно е също посредством новият инструмент да може да се извършва цялостен мониторинг и управление на компанията и да подпомогне процеса на взимане на ключови управленски решения.

„Когато  започнахме да търсим решение за проблемите на CBA, свързани с наличието на достатъчна и актуална управленска информация, ние се убедихме, че това, от което имаме нужда, е специализирано BI решение за справки и анализи. Нашите системи даваха малко на брой и не достатъчно функционални справки. Необходимостта от цялостен поглед върху бизнеса беше огромна“ – сподели Радостина Ненчева, ИД Финанси и администрация на CBA Asset Management.

Архитектурата на приложението включва QlikView сървър с 15 потребителя  измежду мениджмънта и ключови служители на компанията. Обхватът на проекта включва изготвяне на справки и анализи за различни области от дейността на компанията – за продажби и търговската дейност, финанси, клиентски карти, оперативни справки, Management Dashboard с ключови показатели и др. В резултат на разнообразието от предоставяни възможности за разделянето на информацията по региони, магазини, периоди, търговски марки, стоки и т.н., се получава търсената гъвкавост за анализ във всяка една справка. В следствие на удобството и положителната оценка за ефективността на QlikView, изградените приложения непрестанно се развиват и обогатяват с нови справки, като се увеличават и потребителите на системата. Основните данни се зареждат от приложенията на СИС Технология – POSMaster (продажби), McMaster (финанси), и McSalary (възнаграждения), както и други източници.
Създадено е единно, централизирано и динамично data warehouse решение, чрез което всички налични данни за продажбите, доставките, ревизиите, картите и финансовите потоци са използвани за създаването на анализи за всички отдели – финансово-счетоводен, управление и стратегия, продажби, мърчандайз, промоции и др.

Внедряването на QlikView увеличава качеството на информацията, спомага за по-бързото вземане на правилни решения, подпомага процеса на планиране и контрол и предоставя цялостен поглед върху компанията.

One thought on “Как Business Intelligence решението QlikView решава управленските задачи във веригата супермаркети CBA

  1. да бяха казали и от къде идва информацията за дашбордите, които са направили

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *