Ланком България представи иновативна онлайн платформа за управление на търговските процеси

Българският доставчик на мрежово оборудване и компютърна периферия Ланком България представи иновативната си онлайн търговска платформа е-HUB, която изцяло автоматизира процеса на продажба на продукти и услуги между разработчиците, доставчиците и магазините. Системата е cloud – базирана („облачна“) и представлява своеобразен електронен пазар, в който от едната страна са доставчиците на продукти и услуги, а от другата страна – фирмите, които ги продават на крайните потребители. Тя е напълно самостоятелна, международна и позволява извършването на продажби в различни икономически сегменти. Участниците в търговската платформа могат да си изберат измежду ролите доставчик, магазин или разработчик.

„Днес облачните услуги са един от най-бързите онлайн сегменти и тяхното удобство, достъпност и лесна употреба гарантират ръста им и през следващата година. Затова екипът ни реши да заложи на тази тенденция, създавайки една иновативна платформа, която да осигури свързаност и единен интерфейс за комуникация между търговците от една страна и доставчиците на технологични продукти от друга. Първите отзиви са изключително положителни и очаквам през следващите месеци интересът към нея да нараства“ – заяви Цветан Вълков, изпълнителен директор на Ланком България.

Важно предимство на платформата е наличието на отворен инструмент за програмиране на приложения (API – Application Programming Interface), който може да се използва за нейното свързване с разнообразни други системи. Това позволява тя лесно да бъде интегрирана с ERP (Enterprise Resource Planning) решения и други типове системи за управление на бизнеса, различни бази данни счетоводни програми, както и с някои от най-популярните платформи за електронна търговия като Prestashop, Magento, OScommerce, Opencart и Summercart. Търговската платформа се интегрира лесно и с водещи световни услуги за онлайн продажби като американските Ebay и Amazom, китайската Taobao и др.

Сред предимствата на е-HUB са двупосочното предаване на информацията между участниците, високата степен на сигурност (използват се SSL заявки и сертификати, нейната независимост и необвързаност с конкретна фирма или платформа, което й позволява да обслужва фирми от всички сфери, браншове и области. Освен това тя е лесна за използване, изцяло отворена е и в нея могат да се включат всички желаещи компании. Сред предимствата й е и това, че улеснява миграцията от един към друг уеб магазин, чрез поддръжка на мулти – структура с неограничен брой магазини, доставчици, продукти и пазари. Платформата има и разработен безплатен xml feed за въвеждане и извеждане на данните, което улеснява работата на онлайн магазините.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *