Лукрат организира нов тренинг за писане за уеб

alexanderalexandrov2Александър Александров

На 23 и 24 февруари в София ще се проведе двудневният тренинг на фирма Лукрат на тема “Писане в уеб”. Целите му са придобиване на умения за писане на текстове за публикуване в интернет: кратки, сканируеми, подходящо подредени, бързи за четене, разбираеми и достъпни. Форматът на тренинга е работилница: малко теория и много примери и практически упражнения, в които ще се въведат и обсъждат понятия и подходи, и ще се изпълняват реални задачи самостоятелно или в група.

Според представители на Лукрат, след завършване на курса, участниците ще разбират особеностите на четенето в уеб и разликата между писане за уеб и писане за хартия и ще знаят как да опознаят читателите. Освен това те ще могат да пишат текстове, лесни за сканиране, четене и разбиране; подходящи за хора, но и за търсачки, ще създават връзки, които водят читателите и ще умеят да подчертават важните термини и фрази в текстовете си. Други ценни качества ще са умението да подбират подходящи елементи и изразни средства, както и да редактират или пренапишат съществуващ текст, за да стане подходящ за Интернет.

Курсът е насочен към хора, които публикуват в интернет или искат да започнат да го правят, като отговорници за съдържанието на сайтове, редактори и журналисти, специалисти по маркетинг и връзки с обществеността, технописци, ръководители, търсещи нови подходи към съдържанието. След тренинга участниците получат сертификат за завършен курс. Повече информация има на http://www.lucrat.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *