Мусала Софт представи Smart Software Analyzer в Япония

alexanderalexandrov14Мусала Софт е била сред 35-те европейски компании избрани с мисия да спомогнат за осъществяване стратегията на Европейската комисия за изграждане на тясно бизнес сътрудничество между Япония и страните-членки на Европейския съюз. Организатор на посещението в Токио, състояло се от 30 ноември до 4 декември, е EU Gateway Programme финансирана от Европейската комисия.

В рамките на събитието са организирани редица срещи с предварително избрани високотехнологични японски компании, както и изложение, за презентиране на основни продукти и услуги. Мусала Софт е представила своето решение Smart Software Analyzer – интелигентна платформа за модернизиране и разработка на информационни системи.

“Проведохме значителен брой срещи, част от които доста обещаващи. Имаше голям интерес от японска страна и изложението бе силно посетено. Приятно ни изненада качеството на посетителите – имахме възможност да проведем задълбочени разговори и да идентифицираме следващи стъпки с местни компании и организации. Безспорна е необходимостта от визия и добър подход за навлизане на японския пазар, но също така ключова роля е и способността за излъчване на културни послания и разбиране. Големи компании са се проваляли в този си опит, поради непознаване културните специфики и различия в Япония.” – сподели впечатленията си Пламен Цеков, вицепрезидент на Мусала Софт.

Мусала Софт е водеща компания в сферата на софтуерните услуги специализирана в интеграция на бизнес приложения и системи, системи за бизнес анализ и отчитане, миграция и автоматизирано софтуерно тестване. Фирмата има богат опит в организиране и изпълнение на географски разпръснати проекти, обхващащи целия жизнен цикъл на продукта/ софтуерното решение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *