Най-големият производител на спиртни напитки у нас вече работи с Business Intelligence система от Балкан Сървисис

Балкан Сървисис и Винпром Пещера обявиха приключването на проект за внедряване на Business Intelligence системата. Консултантската компания вече има сключен договор с възложителя за осигуряване на цялостна поддръжка и последващо развитие на проекта.

Внедрената от Балкан Сървисис BI система анализира себестойността на продукцията в предприятието, включително разпределение и ефективност на разходи за маркетинг и реклама. Решението включва важни модули за анализ и контрол на продажбите на Винпром Пещера АД, както на вътрешния пазар, така и на външни пазари в 30 държави на 4 континента. BI системата се ползва от десетки потребители във Винпром Пещера АД, като още преди финала на проекта компанията инвестира в закупуване на допълнителни лицензи. Решението дава възможност за достъп и от мобилни устройства.

“Искам да изразя задоволството си по отношение на работата с екипа на Балкан Сървисис, който прие предизвикателството на нашия проект и с усилията на екипа им, заедно с екипа на Винпром Пещера, постигнахме резултати, даващи възможност за по-голяма прозрачност при анализирането на съществуващата информация и вземането на стратегически бизнес решения в реално време, което е изключително важно за адекватното поведение на пазара.“, това сподели г-н Никола Анев, Финансов директор на Винпром Пещера АД.

“Основните предизвикателства пред нас бяха консолидирането и стандартизирането на разнородната информация от множество бизнес източници. Нашият екип положи много търпение и упоритост по време на изясняването на бизнес процесите и като резултат постигнахме краен продукт отговарящ изцяло на стратегията на компанията.”, допълни Бояна Ликоманова, Ръководител BI отдел на Балкан Сървисис.

Винпром Пещера АД е пазарен лидер в производството на вина и високоалкохолни напитки в България. Компанията е най-голямото предприятие в страната в сектора на производство на спиртни напитки с оборот от над 100 милиона лева, като осигурява над 1,000 работни места.

Балкан Сървисис оперира на пазара на софтуер за управление, анализ и контрол на бизнеса като проектира, внедрява и поддържа софтуерни системи в България. Балкан Сървисис е едноличен лидер на пазара на Business Intelligence (BI) системи в страната почти от самото му възникване. Компанията е пазарен лидер в интеграцията и поддържането на ERP системи във финансовата индустрия, по-специално в банковия сектор в България. Балкан Сървисис има над 200 успешно внедрени и работещи ERP, CRM и BI проекти във водещи компании в България от производството, услугите, търговията и дистрибуцията. Компанията е партньор и разполага със сертифицирани специалисти за продуктите на Altec®, IBM®, Microsoft®, LucaNet® и Qlik®.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *