Нараства броят на проектите за комбинирано внедряване на BPM и ERP бизнес софтуер

Бързото развитие на софтуера за управление на бизнеса през последните години помогна на много предприятия да повишат своята ефективност, но едновременно с това появата на нови и нови класове бизнес софтуер все по-често действа объркващо за мениджърите на предприятия. Проблемът е, че те трябва да се запознават с все повече различни концепции за бизнес софтуер – ERP (Enterprise Resource Planning – управление на корпоративните ресурси), BI (Business Intelligence – бизнес анализи), CRM (Customer Relationship Management – управление на взаимоотношенията с клиентите), BPM (Business Process Management – управление на бизнес процесите) и др. Очакваният ръст на софтуера от клас BPM често поставя пред мениджърите въпроса: ERP или BPM е по-добрият избор.

Проучване на компанията за бизнес софтуер Антиподес показва, че все повече клиенти избират да инсталират двата типа софтуер заедно – като две отделни интегрирани решения или като едно цялостно решение, включващо в себе си характеристиките на BPM и на ERP. Чрез този подход всички предимства, които има една пълноценна система за управление на бизнес процесите се добавят автоматично към ERP софтуера, което увеличава значително неговата функционалност.

Предимствата на интегрираното ERP и BPM решение са много. На първо място то дава на мениджмънта цялостен поглед върху корпоративните ресурси и процесите, протичащи във фирмата, във всеки един момент, през един единствен интерфейс. На второ – спомага за оптимизирането на ресурсите и позволява ограничаване до минимум на складовите наличности, както и за по-ефективното управление на служителите. Системата може да информира съответните служители, кога е най-голямото натоварване за дейности, като пускането на фактури или изпълнението на други задачи и съответно да спомага за тяхното по-равномерно разпределение. Освен това BPM системата акцентира върху един ключов елемент от фирмената дейност, каквито са бизнес процесите и представя информацията във формат, който е много лесно разбираем за потребителите. Не на последно място интегрираният подход улеснява поддръжката на ИТ инфраструктурата, спестява време на ИТ мениджмънта и оптимизира трафика на фирмените данни, намалявайки натоварването на фирмената мрежа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *