Новата версия на софтуера за бизнес анализи Tableau е интегрирана с езика за програмиране Python и поддържа географски данни

Новата версия 10.2 на бързо развиващата се система за бизнес анализи (BI – Business Intelligence) Tableau е на път да промени изцяло представата за този тип софтуер, добавяйки редица иновативни възможности. „Използвайки максимално обратната връзка, получена от потребителите на предишни версии на системата, нейните разработчици са създали едно BI решение от ново поколение, изцяло съобразено със специфичните нужди на всяка организация, включително чрез вградени възможности за програмиране, както и за добавяне на географска информация“ – разказва д-р Валентина Протопопова, експерт по BI системи в българската компания Тим ВИЖЪН България, която е представител на Tableau у нас.

Интеграция с географски данни

Вграденият в новата версия Spatial file connector позволява на потребителите лесно да добавят географски данни към своите бизнес анализите, включително и сами да дефинират зони и територии, извън установените административни единици. „Тази нова функционалност ще улесни и значително ще ускори създаването на визуализации и анализи, включващи географска информация и по този начин ще разшири кръга от потребители на продукта“ – посочва още д-р Валентина Протопопова.

В добавка Tableau вече ще може да се свързва с ESRI shapefiles, както и с .kml, .shp, .tab и .mif файлове. Самото партньорство с ESRI – най-големия инвеститор в разработването, подобряването и увеличаване на геоинформация в световен мащаб – е много сериозен напредък в развитието на Tableau.

Обединяване на таблици

Новата версия 10.2 допълнително развива познатата вече функционалност Database union, която дава възможност потребителите да свързват таблици с данни само чрез функция drag-and-drop (взимане и преместване с мишката). Новото, с което е допълнена тази функционалност, е възможността потребителите сами да пишат формули, указващи кои колони от таблиците с данни да бъдат свързвани. Това прави работата със системата още по-бърза и лесна, позволявайки на бизнес екипите да обработват данни, да ги представят в разбираем графичен вид и да ги анализират с още по-голяма лекота.

Друга новост е възможността Tableau да интерпретира и черпи информация директно от pdf файлове чрез новия PDF connector. Това ще позволи да бъдат свързвани различни по вид източници на данни по начин, по който преди можеха да се свързват само еднотипни източници.

Интеграция с езика за програмиране Python

Създаването на визуализации на данни в Tableau не изисква умения по програмиране, но в новата версия е добавена интеграция с програмния език Python, което позволява извършването на задълбочени бизнес анализи и прогнозиране на потребителското поведение. За още по-голямо улеснение прогнозните модели ще могат да се контролират чрез промяна на параметри директно в таблото за управление.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *