Новата версия 8.5 на семантичната база GraphDB улеснява значително управлението на знанията в организациите

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст АД представи официално новата версия 8.5 на своята семантична графова база GraphDB. Версията включва редица подобрения и е поредната стъпка от политиката на фирмата да създаде още по-лесна за използване и надеждна графова база, която е много по-ефективна и бърза при зареждането, обработката и обновяването на големи обеми от данни. GraphDB е една от най-популярните в световен мащаб семантични бази данни, която може изцяло да поеме управлението на информацията и знанията в една организация, добавяйки семантични връзки и извличайки много повече стойност от тях. Към момента системата, която е създадена в България, се използва от разпознаваеми международни институции и компании като Националния архив на Великобритания, Британския музей, BBC, Press Association, Euromoney, The Financial Times, Springer Nature и много други.

Новата версия 8.5 прави още по-лесна работата със системата, добавя важни нови функционалности и улеснява нейната поддръжка. Потребителите вече могат да извършват предварителна обработка на транзакциите, която включва консистентен резултат дори и при грешки, спестявайки по този начин време и допълнителни усилия. Подобрено е опцията за докладването на грешки към екипа по поддръжка, посредством интерфейса Workbench и е добавен нов, по-ефективен механизъм за обновяване на хранилището на данни в GraphDB. В добавка администраторите на семантични бази данни вече могат да автоматизират събирането на цялата важна информация за системата и да я съхраняват в архив.

GraphDB 8.5 разполага и с нов механизъм, който повишава ефективността при синхронизация на информацията и позволява извършването на частични обновления от нови информационни масиви, без допълнителна разработка. Освен това новата версия позволява генерирането на доклади за базите данни, включващи цялата важна информация за системата, както и за грешките, посредством интерфейса Workbench. С тази функционалност администраторът на GraphDB може да събира доклади за текущото състояние на системата много по-бързо и да ги изпраща към екипа по поддръжка на системата за проверка. Подобрено е и докладването на грешки, генерирани при извличане на заявки в SPARQL и е включена възможност инструментът Preload, който се появи за първи път в GraphDB 8.4, да възстановява своите операции от последната известна добра позиция, в случай че са били прекъснати от потребителя или поради грешка. В GraphDB 8.5 опцията Preload вече поддържа възможност за възстановяване на по-големи и работещи по-дълго масиви от данни и ускорява работата с базата.

Повече информация за новата версия е достъпна на адрес:

https://ontotext.com/company/news/graphdb-8-5-release/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *