Нова версия на WinMag с митническо деклариране по електронен път

alexanderalexandrov12Александър Александров

Бизнес Софтуер Дистрибутор предложи на пазара нова версия на продукта WinMag на Унисофт. Решението включва нови възможности за електронно митническо деклариране на режим Износ от 1 юли 2009 г. според изискванията на Наредба №5 от 29.06.2006 г. на Министерство на финансите. Декларирането по електронен път ще се извършва по същия начин, както е и режим Транзит.

WinMag е универсален митнически софтуер за попълване на необходимите митнически документи и информационна система с митническа тарифа и основните нормативни актове, регулиращи вносно-износния режим на Реублика България. WinMag е съвременен, надежден, проверен в практиката от редица големи и по-малки фирми софтуер за обработка на митнически декларации и на другите митнически бланки и формуляри, необходими при внос, износ и транзит на стоки.

В новата версия на продукта съществуват два варианта на деклариране:

1. Чрез въвеждане на информацията в Интернет страницата на Агенция Митници (система DTI* – попълване на PDF файл, който се подписва с Електронен подпис).

* Съществува вариант в системата DTI да може да се прикачи предварително изготвен файл във формат XML. Файлът се генерира от програмен продукт WinMag и отговаря на новия формат за режим ИЗНОС.

2. Чрез връзка тип “система-ситема” (В2В) между информационната система на икономическия оператор и митническата информационна система.

Електронното подаване чрез връзка тип “система-ситема” се осъществява посредством VPN връзка между програмния продукт WinMag B2B и сървърите на Агенция Митници.

WinMag работи с Windows 98/NT/2000/XP/2003/Vista/2008 и е в пълно съответствие с Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС). Тя е една от утвърдените митнически програми на българския пазар.

Повече информация за продуктите на Унисофт можете да намерите на сайта на дистрибутора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *