Нова онлайн услуга за стартиращи предприемачи

alexanderalexandrov10Александър Александров

Българска Мрежа на Бизнес Ангелите представи новата си онлайн услуга за предприемачи, търсещи финансиране от членовете на Клуба на Бизнес Ангелите в BBAN. Всеки от тях вече може да запише и изпрати собствен кратък видео клип, с който да презентира своя проект и бизнес намерения пред инвеститорите в Мрежата.

Целта на новата услуга е да се подобри шансът перспективните проекти да бъдат забелязани и да получат своето финансиране значително по-бързо спрямо традиционните практики. Достатъчно е предприемачът да запише кратко видео представяне на идеята и да прикачи файла към описанието на своя проект. Всеки бизнес ангел, членуващ в Клуба, ще може да прегледа проекта и видео презентацията, за да научи повече за самия предприемач. Ако предприемачът не разполага с инструментите за това, записът може да бъде направен с осигуреното от Мрежата оборудване в офиса на компанията.

Новата услуга е особено важна, предвид факта, че повечето неинституционални инвеститори (бизнес ангели) влагат парите си не в идеи, а в конкретните хора, които стоят зад тези идеи. Запознанството с бъдещите предприемачи е особено важно за тях и най-често именно впечатленията им в чисто човешки план са решаващи. Така ако описанието на проектите в платформата на предприемача (venures.bban.eu) дава достатъчна начална информация за съществото на проекта и логическата му рамка, то видео представянето позволява да се привлече емоционалното внимание на инвеститора. По този начин се осигурява Matching upfront – или предварително запознанство, при което представянето на самия предприемач може да се осъществи преди дори да е заявен интерес за среща от инвеститорите.

Целта е с тази технология реално да може да се илюстрира и най-важният фактор за успешното привличане на инвеститор – качествата и излъчването на самия предприемач. Предприемачът трябва да успее в рамките на няколко минути да предаде посланието за себе си и за проекта в достатъчна степен, за да провокира реакция – да заинтригува потенциалния инвеститор за насрочване на последваща среща. Почтеност, страст, опит, знания, умения, лидерски качества, отдаденост, визия, реализъм, вслушване са само част от известните характеристики, които търси бизнес ангела в екипа на всеки бизнес преди да реши да го подкрепи. С новата функционалност това представяне вече е възможно и лесно.

Първият подобен тестов проект бе представен онлайн и за нерегистрирани потребители с изричното разрешение на екипа на StockPodium – един от проектите, към които интересът от страна на инвеститорите в Мрежата е вече значителен. В резултат на новата услуга, екипът осъществи срещи с двама потенциални инвеститори още в рамките на първия ден от представянето на проекта.

Представянето на идеи пред инвеститори в кратки сесии е познато отдавна в практиката на рисковите инвеститори. “Elevator pitch” (представяне в асансьора) е терминът, с който се обозначават те и произлиза от опитите на сценаристи да “продадат” идеята си за даден филм на продуценти, които срещат в асансьорите на небостъргачите на големите студиа в Холивуд. Представянето трябва да е кратко, ясно и атрактивно – да се изложи концепцията, бизнес модела и основните характеристики на проекта в достатъчна степен, но не твърде подробно, за да заинтригува потенциалния инвеститор.

Използването на видео представяния не е новост в световната практика. Съществуват редица състезания, медии и дори телевизионни предавания, в които предприемачите записват своите видео сесии за потенциални инвеститори. Иновацията, внедрена от BBAN в случая се състои в приложението на технологията в практиките на Мрежи от бизнес ангели.  Защото, като цяло, в Европа Мрежите все още не използват достатъчно възможностите на информационните технологии, което значително забавя времето и за приемане и представяне на проекти пред инвеститори.

По поръчка на Българска Мрежа на Бизнес Ангелите бе проектирана и внедрена ERP и CRM система за практиката у нас. Бяха създадени платформите за бизнес ангели и предприемачи, с които да се улесни представянето на проекти и комуникацията между тях. Тази интегрирана система е сред първите в Европа и резултатите от използването й (като брой привлечени и обслужени проекти), категорично определят BBAN като една от най-добре представящите се подобни структури на континента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *