Нова софтуерна система ще подпомага зеленото предприемачество

На 28 май 2014 г. 8:30 до 12:30 часа в Софарма Бизнес Тауърс на адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ ICB заедно с норвежките си партньори Конгсбърг Теротех и Техническия университет в Трондхайм ще проведе тематична бизнес закуска на тема „Как да намалим разходите си за оборудване чрез въвеждане на зелено производство“. Събитието ще постави формалното начало на проект Централизирана система за мониторинг и поддръжка на производствени машини въз основа на състоянието – проект CCMMSS. Проектът се осъществява с подкрепата на Норвежки финансов механизъм 2009 – 2013 в рамките на програма Иновации за зелена индустрия – България.

В рамките на събитието ще бъдат обсъдени теми като: как да удължим производствения живот на оборудването си чрез въвеждане на софтуерна технология, която да измери и наблюдава състоянието му в реално време; как прогнозирането би могло да ни помогне за спестяване на енергия, лубриканти и консумация на енергия; как да подобрим производствената си ефективност чрез въвеждане на екологични практики в бизнеса си и др. Европейските производствени предприятия са изправени пред необходимостта да насърчат конкурентното си предимство като в същото време отговорят на екологичните изисквания. Това налага създаването на механизъм, който да адресира както ефективността на предприятията, така и екологичната им устойчивост. Един от най-добрите начини за адресиране на проблема е създаването на софтуерна система, която да подкрепи както рентабилния производствен процес, така и да бъде в съответствие с европейските екологични изисквания.

Проект CCMMSS си поставя за основна задача създаването на иновативен инструмент, който да подкрепи екологичната ориентираност на производствените процеси на предприятията чрез оптимизация на дейностите им по поддръжка. В резултат, предприятията ще намалят консумацията си на енергия, масла и лубриканти. При реализиране на проекта системата ще бъде налична както за реализиране на място (On Premises), така и в облачна среда (SaaS). Интерконсулт България (ICB), координатор на проекта, е водеща българска софтуерна и консултантска компания, която е основана през 1996 г. Компанията предоставя услуги в областта на софтуерния дизайн и разработка, ИТ и бизнес консултиране. Основният предмет на дейност на Конгсбърг Теротех е предоставяне на услуги по поддръжка и продукти, които подобряват ефективното производство на клиентите. Норвежкият технически университет в Трондхайм е най-големият университет за инженерно образование в Норвегия.
Основна цел на програмна област Иновации в зелена индустрия е увеличаване на конкурентоспособността на зелените предприятия, в това число въвеждане на екологични практики в съществуващи производства, зелени иновации и зелено предприемачество. Сред очакваните резултати на програмата са реализация на бизнес възможности за въвеждане на екологични практики в европейската икономика, намаляване на производствените отпадъци и вредни емисии във въздуха, водите и почвите, по-широко използване на технологии, щадящи околната среда, увеличаване на зелените работни места и предприемачеството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *