Нови решения за виртуализация от HP

hp_28Александър Александров

Hewlett – Packard представи пред ИТ мениджъри в София новите си продукти, решения и услуги за виртуализация и оптимизация на корпоративните ИТ ресурси. Според представители на компанията, новите предложения ще позволят на организациите да се справят със свиването на краткосрочните разходи в резултат на днешните икономически предизвикателства. Още повече, че в ново допитване сред ИТ мениджъри от целия свят, цитирано от представители на HP, 38% от интервюираните заявяват, че гледат на настоящия икономически климат като на възможност за преструктуриране на технологичните им среди в бъдеще.

“Успешните ИТ директори съсредоточават усилията си не само върху стратегическо намаление на разходите, но и върху поддържането на дългосрочен бизнес растеж” – убедена е Ан Ливърмор, изпълнителен вицепрезидент на HP Technology Solutions Group. – “Не става въпрос да се харчи повече: разходите за технологии на най-добрите ИТ организации са близо два пъти по-малки от тези на обикновените компании, като процент от постъпленията. Вместо това те правят стратегически инвестиции в технологии. HP предлага безпрецедентен набор от продукти, които могат да помогнат на компаниите да излязат от икономическата криза по-силни.”

Новите хардуерни и софтуерни продукти, както и услугите, представени от HP, позволяват на организациите да променят начина, по който произвеждат, разпределят и използват технологичните ресурси чрез стандартизация, оптимизация и автоматизация на технологиите с цел намаление на краткосрочните разходи; определяне приоритетните технологични инвестиции въз основа на бизнес стойност; както и гъвкаво привличане на ресурси с цел да се запазят критичните проекти и разходите да бъдат приведени в съответствие с действителната им употреба.

Така например новите решения от фамилията HP StorageWorks Storage-Area Network (SAN) Virtualization позволяват опростяване на разпределението, управлението и оптимизацията на виртуализирани сървърни среди и системи за съхранение на данни. Решенията HP StorageWorks Enterprise Virtual Array 6400 и 8400 (EVA6400 и EVA8400) от своя страна могат да намалят административните разходите с до 50%. Компанията представи и HP SAN Virtualization Services Platform 2.1 (SVSP 2.1) – мрежово-базирано решение за виртуализация на системи за съхранение на данни, което увеличава наличния капацитет за съхранение. То оптимизира и дейностите по съхранение на данни като намалява времето, необходимо за миграция, копиране, бекъп и нови приложения. Решения като SVSP 2.1 позволяват на потребителите да намалят разходите си за закупуване на нови масиви за съхранение с до 50%, което се потвърждава и от аналитичната компания IDC. Услугите от фамилията HP Data Protector пък предлагат едно решение за защита на данните за всички физически и виртуални среди. HP Data Protector се използва лесно, поддържа редица възможности за бекъп и поддържа дедупликация и др. бекъп услуги. Това е най-пълната защита за виртуални среди и гъвкави варианти за намаляване на данните, което предлага до 70% по-ниски разходи.

Повече информация за продуктите е достъпна тук.

А ето и клип по темата с Ан Ливърмор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *