Нови функции за производствени компании във версия 1.8 на ERP системата EnterpriseOne

alexanderalexandrov21Александър Александров

Българският разработчик на системи за управление на бизнеса Алое Ко представи версия 1.8 на своето ERP решение EnterpriseOne. Обновената версия включва редица нови технологии, насочени към оптимизиране работата на производствените предприятия, подобрена отчетност на забавените плащания, поддръжка на продуктови гами, както и интегрираното използване на графични схеми. EnterpriseOne 1.8 ще се предлага на същата цена, както предходните версии, а всички досегашни клиенти, внедрили ERP системата, ще получат достъп до новите функционалности в рамките на своите абонаменти за поддръжка.

Ново: въвеждане на продуктови гами

Версия 1.8 на EnterpriseOne позволява управление на продуктови гами, включващи множество артикули от един тип, които се различават по определени критерии. Например, ако клиентът произвежда облекла, които имат примерно шест размера и четири десена, това са 24 продуктови разновидности. В новата версия на ERP решението вместо те да се създават една по една, може да се укаже кои параметри се променят и да се създадат отделни гами продукти. Освен това към всяка от тях се създават и съответните рецептури, технологии, методи за набавяне и др. Функцията улеснява значително въвеждането на нови гами, оптимизира работата на продуктовите мениджъри и прави производствените компании значително по-гъвкави и подготвени за динамичните промени на пазара.

Поддръжка на графични схеми и изображения

В новата версия на EnterpriseOne могат да се добавят потребителски характеристики от типа Картина, като освен вмъкване на файл е включен и вграден редактор за свободно рисуване. Новата възможност е особено полезна за създаване от страна на търговците на прости схеми, които поясняват дадена поръчка, за задаването на графични работни инструкции, както и за събиране на подписи, чрез които служителите могат лесно да оторизират определени операции.

Подобрено управление на забавените плащания

EnterpriseOne 1.8 позволява дължимите суми да бъдат групирани според степента на просрочване, което улеснява компаниите в управлението на вземанията им – функция, чието значение нараства при рецесия и увеличаване на междуфирмената задлъжнялост. Това става чрез новото поле в Статус на плащанията, което дава възможност лесно да се създават различни степени на просрочване и да се групира отчетът по тях. Степените могат да бъдат напълно съобразени с периодите на давност, важни за самата фирма (например 0-14 дни; 15-30 дни; 30-90 дни; над 90 дни).

Оптимизиране работата на търговците

С пускането на новата версия фирма Алое Ко предоставя на клиентите си редица допълнителни възможности, улесняващи работата на търговските служители. Създадена е нова функционалност, която позволява на търговците да проверяват наличностите и свободните за продажба продукти за всички складове, дори и без да имат права върху самите складове. Създадена е и йерархична структура на групите търговци, която дава възможност за лесно обобщаване на отчетите за продажби и плащания по групи. Освен това в EnterpriseOne е добавен нов панел за поръчване по списък в Продажби, който показва всички активни продукти, а не само тези в наличност. Опцията е удобна при поръчване на поредица от сходни продукти, които може и да не са в наличност към момента на поръчката.

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Версията EnterpriseOne Small Business Edition е съобразена с нуждите на една малка или средна компания и работи върху безплатно издание на SQL Server 2005 – Express или върху Workgroup. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

Повече информация за новата версия е достъпна тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *