Нови Business Intelligence услуги от HP

alexanderalexandrov1Александър Александров

Според едно скорошно допитване на Gartner до 1500 главни информационни мениджъри (CIO), “технологичните приоритети се съсредоточават върху реализирането на стойност от вече съществуващи активи” и очакванията са за увеличаване важността на инвестициите в приложения за събиране и анализ на бизнес данни (BI).

Затова не е чудно, че технологичен гигант, като Hewlett – Packard представи нови Business Intelligence услуги, включвайки се в сегмента на решения за управление и анализ на бизнес информация. Според представителите на HP, предложенията на компанията подобряват цялостния поглед върху информацията в рамките на една организация, както и качеството на данните, спомагайки за взимането на по-добри бизнес решения.

Ето и трите нови BI услуги, представени от компанията:

Управление на критични данни (Master Data Management)

Позволява на потребителите да придобият, управляват, съхраняват и използват “master” данни ефективно в рамките на организацията. С един единствен източник на достоверна информация, потребителите могат да използват информационни масиви, за да открият сложни взаимоотношения. Това позволява на организациите да разберат потребителските нагласи, техните изменения, да преценят възможностите за продажба на свързани продукти, както и на подобрени версии, да подобрят ефективността на процеса на доставки и да намалят бизнес рисковете. По данни на IDC, Master Data Management – услугите ще удвоят обема си от 3 милиарда щатски долара през 2006 г. до 6 милиарда щатски долара през 2011 г.

Управление на качеството на информацията

Гарантира извеждането на по-точна, последователна и цялостна информация, чрез методология, насочена към целите на бизнеса.

Управление на информацията

Включва платформа, която гарантира последователността, наличността, достъпността, отчетността и сигурността на данните. Услугите помагат на потребителите да защитават, управляват и развиват данните си като ценен фирмен актив, както и да намалят разходите по управлението им.

Повече информация за Business Intelligence услугите на HP е достъпна тук.

А подкаст на Джон Сантафераро, Маркетинг директор в компанията можете да чуете тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *