Новости във версия 1.7 на ERP – системата EnterpriseOne

alexanderalexandrov2Александър Александров

Фирма Алое Ко публикува на сайта си информация за версия 1.7 на своята ERP система EnterpriseOne. Решението, което включва и CRM функционалност, стана популярно с това, че е достъпно както за големи корпоративни клиенти, така и за малки и средни фирми, включително и тепърва стартиращи. Ето и подобренията, които ще получат клиентите с версия 1.7.

Новата версия включва опция за създаване в реално време на консолидирани отчети с автоматично изчистване на вътрешните обороти. Тази функция може да се използва даже и в случаите, когато не всички дружества използват EnterpriseOne. Добавена е и поддръжка на филиали, при която всички документи се издават в определен филиал и потребителите могат да влизат само в него.

Освен това в EnterpriseOne 1.7 сървърът вече има опция за стандартно автоматично архивиране със запазване на ежедневни архиви една седмица назад във времето. Опцията е особено използваема за изданията Mini и Small Business, защото при тях се използват издания на SQL Server, които не позволяват автоматични архиви. Появява се и възможност за „затваряне” на период, което заключва всички документи и не позволява създаване на нови.

Един от основните добри, стари принципи на Windows за посочване и създаване (point & click) на документ вече е приложен повсеместно в EnterpriseOne за всички номенклатури. Това позволява да се посочи дадена номенклатура (например Клиент) и с десен бутон на мишката да се укаже „Създаване на документ”, при което системата създава нов документ с избраната номенклатура.

EnterpriseOne 1.7 вече е с нова, йерархична структура на районите, За всички субекти в базата данни – Фирми, Лица, Обекти на фирми и Складове вече може да се задава район от йерархичната структура на районите. Всички справки могат да се филтрират по район, включително под-районите, като в някои справки има възможност за групиране по нива на райони. Добавено е и ново право в системата за сигурност – „Право за администриране”, кето позволява администраторите да прехвърлят права за администриране на отделни обекти на трети лица.

Новата фунцкия за масово отпечатване на документи дава възможност това да става, като се взимат предвид специфичните настройки на всеки отделен документ за видове отпечатки, брой копия и т.н.

В модул „Клиенти“ е добавена възможност за следене на изпълнението на сервизни споразумения. При използване на тази функционалност, автоматично се фактурира при изпълнение на повече услуги от договорените. Освен това, сервизните дейности вече могат да се генерират директно от продажбите. Като цяло разработка облекчава съществено модела на работа, при който сервизните услуги първо се оферират, след това се продават, след това се изпълняват, а ако са изпълнени повече от заявените услуги – остатъкът се фактурира. Версия 1.7 има и опция, позволяваща продажната цена да се указва с ДДС, както и възможност да се анализират продажбите както от гледна точка на датата на сделката, така и от гледна точка на датата на доставка.

Повече информация за новостите в EnterpriseOne 1.7, включително в модули „Логистика“, „Финанси“ и „Производство“ има тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *