Новото ръководство на БАСКОМ запазва фокус върху досегашните приоритети на софтуерната асоциация

На 28 май 2014 г., се проведе Годишно общо събрание на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ. В рамките на събранието бяха представени отчет на дейността на организацията за изминалия период и бяха начертани основните направления на работата на Асоциацията през следващата година. През изминалата 2013 г. БАСКОМ продължи да налага принципите и ценностите, които винаги е имала за важни – да е отворена към всички участници в публично-частното партньорство, да цели продуктивност, практичност и последователност в действията си, да следи за спазването интересите на членовете си и развитието на индустрията. В резултат на това Асоциацията заема все по-стабилни позиции и е разпозната като надежден партньор сред държавните институции, академичните среди и бизнес общността в страната и чужбина. По време на Годишното общо събрание бяха обсъдени актуалните проблеми пред софтуерната индустрия в България, най-значимият сред които продължава да бъде нарастващата липса на таланти, възпрепятстваща растежа на повечето компании в бранша.

И през следващата година БАСКОМ ще съсредоточи усилията си в посока защита интересите на членовете си и утвърждаване на ключовите приоритети за устойчиво развитие на сектора. Асоциацията ще продължи активната си дейност за осъществяване на реформа в българските образователни институции, за привличане на българските студенти в чужбина обратно в страната, за облекчаване режима на издаване на т.н. „Синя карта на Европейския съюз“, която позволява на граждани от страни извън Общността да работят у нас,  за утвърждаване на България като високотехнологична дестинация, където софтуерните компании разработват собствени продукти и услуги с висока добавена стойност, както и за по-нататъшното развитие на екосистемата за подкрепа и насърчаване на иновациите и предприемачеството. Стамен Кочков, представител на „САП Лабс България“ ЕООД и дългогодишен член на Управителния съвет на БАСКОМ, пое председателския пост от Георги Брашнаров („Немечек България“ ООД), който оглавяваше Асоциацията от 2007 година досега, като по този начин се осъществи планираната от предишното Общо събрание приемственост.

За членове на новия Управителния съвет бяха избрани: Бисер Иванов, „Бизнесмап“ ООД, Георги Брашнаров, „Немечек България ООД“, Георги Захариев, „Нетейдж“ЕООД, Георги Шарков, „Софт Иновейшънс“ ЕООД, Димитър Пейков, „Джонсън Контролс Електроникс България“ ЕООД, Красимир Стоянов, „Орак Инженеринг“ ООД, Крум Хаджигеоргиев, „Мелън“ АД, Румен Банов, „Хемимонд“ АД, Соня Начкова, Софтуер АГ Дивелопмънт Център България“ ЕООД, Филип Мутафис, „Балкан Сървисис“ ООД, Явор Джонев, „Сирма Груп Холдинг“ АД и Мая Маринова, Изпълнителен директор на БАСКОМ. Като пълноправни членове на БАСКОМ през изминалата година се присъединиха още дванадесет компании – „Аксидиа“ АД, „Бизнесмап“ ООД, „Вискомп“ ООД, „Ди Консултинг“ ООД, „И Ар Пи България“ ООД, „Империя Онлайн“ ООД, „Инфраджистикс България“ ЕООД, „Програмиста“ ЕООД, „Ти Ес Ди Сървисиз“ ООД, „Уеб Пъблишинг Хаус“ АД, „Фърст Онлайн Солюшънс“ ООД и „Хай Кю Солушънс“ ЕООД, а в качеството на асоциирани – „Джуниър Ачийвмънт България“, Факултет „Международна икономика и администрация“ към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър и Фондация „Нова Идея“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *