Нов сайт решава проблемите на собственици на жилища и домоуправители

Оригиналeн български сайт дава решение на проблемите на близо 5 млн. българи живеещи в градовете в сгради в режим на етажна собственост. Днес това са около 112 000 входа, въпреки че точният им брой не се знае от никой. Собственици на жилища или наематели, в преобладаващия случай, това са хора незаинтересовани от общите проблеми на входа, много често те са в неразбирателство със съседите си и в крайна сметка в жилищните им сгради цари траен упадък.

Всеки роптае срещу тази действителност, но като че ли няма решение. Няма ли?

Решение на тези проблеми предлага „е-Дом Мениджмънт”ООД българска компания – с иновативен и смел проект позволяващ on-line управление на етажните собствености в България.

Оригиналната интернет платформа, позволява за първи път всички дейности в една етажна собственост да бъдат осъществявани виртуално в интернет. Ползите са забележителни:

– улеснява се драстично дейността на домоуправителите, с което се улесняват и собствениците на жилища да поемат тези иначе нежелани функции;
– намаляват се разходите за управление;
– спестява се време на собствениците и обитателите за присъствие на досадните и често безплодни събрания;
– създават се директни връзки между общините, етажните собствености и техните членове.

Всъщност е-Дом е нова социална мрежа за съседи, която постепенно ще промени живота на хиляди българи към по-добро. Гордост за нас е, че този сложен проект е изцяло българска разработка и няма познат аналог в Европа и света.
Днес проектът беше представен на пресконференция в БТА от Александър Димитров – автор на идеята, Веселин Денчев и Цветомир Досков – представители на Сирма Груп Холдинг – компанията разработила софтуера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *