Нов център за данни стартира с пари от NEVEQ

colocation-room-northСтартира дейност първият в България неутрален дейта център – 3DC. Инвестицията от 5 млн. лв. определя компанията като най-мащабния проект в областта на центровете за данни у нас. Проектът е начинание на трима утвърдени експерти в областта на информационните технологии в България, подкрепен от инвестиоционния фонд NEVEQ.

Дейта център 3DC предоставя услуги за колокация – разполагане на ИТ оборудване, чиято работоспособност е критично важна за бизнеса. Проектът прави сериозна заявка като първия неутрален, най-мащабния и качествен проект в тази област в България. Според неговите създатели, той е първия по рода си у нас по отношение на:

•    размер на инвестициите и капацитет на предоставяните услуги;
•    пълна неутралност от инфраструктурни оператори, доставчици, както и на ниво акционерно участие;
•    ниво на покритие на глобалните стандарти в областта на дейта центровете.
Моделът на неутралните дейта центрове е утвърден в развитите в телекомуникационно отношение държави и се прилага за първи път в България. Следвайки концепцията за неутралност, 3DC е отворен за всички инфраструктурни оператори. Вече 10 компании са свързали своите мрежи с дейта центъра без заплащане.

circuit-breaker3DC защитава своята позиция на най-мащабния и качествен дейта център у нас със сериозна инвестиция и опитен експертен екип. Инвестицията гарантира дългосрочния ангажимент на 3DC към неговите клиенти и е насочена в три основни посоки. Първата е осигуряване на собствена сграда от 3 000 кв. м., специализирана за разполагане на телекомуникационно оборудване. Това е прецедент в областта на дейта центровете в България и нарежда 3DC на картата на международно утвърдените колокационни компании.

На второ място, 3DC инвестира в двойно резервиране на всеки компонент от дейта центъра. По отношение на резервираността, 3DC отново е прецедент за България – всеки дублиран елемент от системата е физически отделен от своя “близнак” – предпоставка за което е сериозният капацитет на дейта центъра.

Третата посока на инвестицията е насочена към безкомпромисен подбор на доставчици на оборудване. В това отношение, 3DC залага на утвърдени в глобален мащаб решения.

fire-suppressionНе на последно място е експертният екип на дейта център 3DC с богат опит в областта на информационните технологии и телекомуникациите. Ключовите акционери и мениджъри са фокусирани единствено в предоставянето на дейта център услуги. Здравко Николов, изпълнителен директор на 3DC, е с 9 годишен опит в Сиско Системс като системен инженер и мениджър Бизнес развитие. Има опит и в областта на системната интеграция и интернет услугите. Стефан Стефанов, технически директор на 3DC, е с повече от 15 години опит в сферата на интернет и телекомуникациите. Стефан e технически директор на Орбител в продължение на 10 години, 2 от които отговаря за проекти на Magyar Telekom/Deutsche Telekom в региона. Владислав Янков, търговски директор на 3DC, в последните 10 години отговаря за корпоративните продажби последователно в Орбител и в Сиско Системс. Последните години в Сиско е фокусиран върху бизнес взаимоотношенията с държавната администрация.

main-power-distribution-boardNEVEQ (New Europe Venture Equity) е инвестиционен фонд в областта на информационните технологии с присъствие в България, Испания и САЩ. Инвестиционната стратегия на NEVEQ е да открива забележителни бизнес начинания, чийто технологичен произход e в Източна Европа и да съдейства те да намерят своята пазарна реализация в САЩ и Западна Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *