Няколко съвета при внедряване на ERP в малки фирми

alexanderalexandrov2Александър Александров

Системите за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) стават все по-необходими за всички типове компаниите, без значение от тяхната големина и икономически сектор. Следвайки своята политика да доведе предимствата на ERP софтуера до възможностите на целия спектър от фирми – от най-големите, до най-малките, българската ERP компания Алое Ко натрупа през последните месеци ценно ноухау относно внедряването на подобни решения във фирми с персонал от няколко човека. Ето как Иван Аржентински, управител на Алое Ко описва най-важните аспекти от проектите за внедряване в малкия бизнес:

1. Най-голямата полза, която доказано осмисля внедряването на ERP система в една малка фирма е, че създава предпоставки за бърз растеж. Много често собствениците на малък бизнес страдат от липса на изградена бизнес система, която да може да се мултиплицира без тяхно участие, осигурявайки ръст. Техните компании почти винаги зависят от няколко важни служители (често това са самите собственици), които с развитието на бизнеса стават все по-натоварени. Липсва ноухау как да се управлява растежът и да се превърне бизнесът в работеща система. С внедряването на ERP тази бизнес система се въвежда на готово и фирмата на практика преминава на друго ниво от съществуването си, в което тя може да се разширява значително по-бързо. В добавка, новите работни навици, които софтуерът за управление на бизнеса създава в служителите и мениджмънта също оптимизират работата, спестяват много време и повишават производителността на целия екип.

2. ERP системата променя правилата на играта за малките фирми и в много отношения ги превръща в конкуренти на големите компании от техните браншове. Те разполагат със същите мощни инструменти за отчетност, за управление на хората, финансите, доставките и продажбите и често това им позволява да навлизат успешно в територията на конкуренти със значително по-големи активи и обороти.

3. В ценово отношение вече има достъпни версии на ERP системи, като EnterpriseOne Small Business Edition на Алое Ко. Когато става въпрос за цялостната цена на проекта, включваща и заплащане за внедряването на решението, обаче е много важно, клиентът да отдели ресурс за малко предварителна подготовка. „Малките фирми най-често нямат ИТ отдел или дори администратор на постоянна работа и досегашната ни практика при такива проекти показва, че те обикновено ангажират нашите консултанти за различни дейности по поддръжка, които не са пряко свързани с внедряването на ERP системата. И тъй като клиентите плащат на нашия екип по внедряване на база изразходените часове, се получава парадоксалната ситуация понякога самото внедряване да им струва по-скъпо, отколкото при по-големи компании с налични ИТ отдели“ – посочва Аржентински. Според него предварителната подготовка на фирмената информационна инфраструктура би могла да им спести доста усилия и финансов ресурс при внедряването на ERP системата.

4. Друг важен аспект, който може да е решаващ за ERP проектите в малки фирми, е заетостта на техните мениджъри. Те не са по-заангажирани от тези на големите корпорации, но в много по-голяма степен са обвързани с всички детайли около основната дейност на компанията. Често те са и най-добрите специалисти в сферата, в която работи една малка фирма и екипът не може да се лиши от услугите им. Същевременно без активното участие на мениджмънта, внедряването на един ERP проект далеч няма да е толкова успешно, а понякога това дори може да постави под въпрос успеха на цялото начинание. „Затова аз бих посъветвал мениджърите да направят необходимите усилия, за да си планират времето така, че да участват активно в процета по внедряване. Инвестираното време ще си струва многократно, след като ERP – то заработи и започне да променя начина, по който целия екип осъществява задачите, оптимизирайки ресурсите на компанията“ – споделя още мениджърът на Алое Ко.

Повече за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Версията EnterpriseOne Small Business Edition е съобразена с нуждите на една малка или средна компания и работи върху безплатно издание на SQL Server 2008 – Express или върху Workgroup. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 16 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива продукти. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка. Повече информация за компанията и за предлаганите от нея продукти и услуги можете да откриете на адрес http://erp.bg/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *