Образователният модел 1:1 повишава интереса на учениците и подобрява учебния процес в класната стая

 

Резултатите от изследването на над 500 български ученици и учители показват, че учениците са по-мотивирани да учат, създават продукти, като интернет сайтове, блогове и виртуални разходки и сътрудничат повече помежду си

 

Макар и технологиите да навлизат все повече в образованието, много организации ги използват за да “наваксат” учебен материал. 1:1 е цялостен модел, който, чрез технологии, дава по-добър образователен резултат и има трайно място в образователната система и при най-прогресивните училища и Общини.

 

Прекрасен пример за това е моделът 1:1 (“Едно към едно”), който през последната година се прилага успешно във все повече български учебни заведения, а предстои и разширяването на обхвата му през новата учебна година. При него учениците и учителите разполагат със свои преносими устройства Chromebook, както и персонални акаунти в облачната платформа на Google – G Suite, която е безплатна за училищата.

 

Предимствата на модела 1:1 са представени много добре в проведеното неотдавна изследване по темата в седем български училища от София, Пловдив и Бургас. То е извършено по поръчка на Министерство на образованието и науката (МОН) и включва общо 478 ученици, 221 родители, 146 учители, както и 9 директори и зам.-директори на училища, работещи по този модел. Проучването е подкрепено технологично от Център за творческо обучение – единствен партньор на Google Cloud със специализация “образование” в България.

 

От изследването става ясно, че обучението по модела 1:1 води до допълнителни ползи за учителите, сред които постоянна и бърза обратна връзка от техните ученици и по-висока практическа насоченост на обучението. При учениците пък се наблюдава засилена мотивация за учене, тъй като учебните им задачи стават свързани с разработването на продукти като презентации, сайтове, блогове и др. Като резултат при тях се наблюдава развитие на дигиталните компетентности, както и на качества като инициативност, предприемачество и учене в екип. Те на практика се превръщат от консуматори, в създатели на съдържание. Учителите пък от предаващи знание се превръщат в пълноценни ментори и мотиватори за учениците.

 

След излизането на изследването, работа по модела 1:1 стартират училища в Софи, Варна, Пловдив, Хасково и Ботевград. Така страната ни се нарежда сред най-прогресивните в образователната сфера, като скандинавските държави и САЩ, където 1:1 вече е стандарт.

 

“При модела 1:1 не се увеличава времето пред екрана за учениците – напротив. То вече се използва по-смислено и целенасочено. Ученето става възможно както в класната стая, така и на всяко друго място, а интересът към процеса и ангажираността се увеличават. С модела учениците развиват ключови компетентности – дигитални, за работа в екип, инициативност и други” – споделя Станислав Христов от Центъра за творческо обучение.

 

Цялото изследване можете да откриете на сайта https://1to1.classroomtech.bg.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *