Обучение по стратегическо управление чрез ефективна система за анализ и рипортинг от Балкан Сървисис

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис ще организира курс на тема „Стратегическо управление чрез ефективна система за анализ и рипортинг“. Той ще се проведе на 25 ноември, четвъртък, в Центъра за образование и култура Илиев към Американския университет в България, София. Обучението ще се води на база на решението за бизнес анализ (BI – Business Intelligence) QlikView.

„Днес бизнесът генерира огромно количество данни, които остават неизползвани, въпреки че крият много възможности и са неизчерпаем извор за оптимизацията на работата и обслужването на клиентите във всяка една компания. Системите от клас ERP (Enterprise Resource Planning), MRP (Manufacturing Resources Planning), CRM (Customer Relationship Management), ТРЗ (Труд и работни заплати) не позволяват на бизнес потребителите анализи от множество източници с удобен, интуитивен интерфейс. Именно тук е ролята на Business Intelligence решенията, които се превръщат във все по-важен компонент от корпоративната информационна инфраструктура“ – посочва Владимир Рашев, управляващ партньор на Балкан Сървисис – „Нашият екип е един от първите, които внедряват BI системи в България и още преди пет години започнахме да предлагаме у нас бързо развиващия се BI продукт QlikView. Натрупаната през този период експертиза ни позволява днес не само да имаме най-много внедрявания на QlikView в български компании, а и да развиваме успешно обучителна дейност в тази сфера.“

Участниците в курса ще се научат как да следят ефективно основните показатели за бизнеса (т.нар. KPI – Key Performance Indicators), как да гарантират директен достъп на управленското ниво до информацията, да работят лесно с голям обем данни и с множество източници на информация. Ще бъде обърнато внимание и на предимства на BI системите, като кратък и достъпен цикъл Анализ – Решение, възможността за стратегически и тренд анализи, за сценарии от типа „What – if“ и др.

Обучението ще бъде предназначено за изпълнителни директори, финансови директори, оперативни директори, директори по човешките ресурси, ИТ мениджъри, главни счетоводители, бизнес потребители, както и други представители на ръководните състави на фирмите. То ще е полезно и за всички потребители, които подготвят или работят с голям обем данни, служители от репортинг и контролинг отдели, риск отдели или такива, отговарящи за контрола на разходите. Повече информация за курса можете да получите ако пишете на адрес nikolay.milenkov@balkanservices.com, както и на сайта на Балкан Сървисис – http://balkanservices.com/ или http://businessintelligence.bg

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД (http://balkanservices.com/) предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikViewBusiness Intelligence решение за reporting, adhoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRMцялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са: одит на информационни системи, специализирани решения за производствени предприятия, дистрибутори и търговци на едро, ритейл компании, финансови институции и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *