Обучение “Стратегическо управление чрез ефективна система за анализ и репортинг” от Балкан Сървисис

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис организира обучение на тема “Стратегическо управление чрез ефективна система за анализ и репортинг”. Курсът ще се проведе на 14 октомври 2010, с начален час 9:00 ч., в компютърна зала на Центъра за образование и култура „Илиев“ към Американския Университет в България – София. Темата е част от програмата за обучения организирана от Балкан Сървисис, след успешно проведеното през август обучение на тема: „Основи на Business Intelligence“. Предстоящите лекции разширяват темата и навлизат по-дълбоко в сферата на бизнес анализите и извеждането на справки за ключовите индикатори за ефективност на фирмите.

Балкан Сървисис е единствената компания у нас, която организира обучения на тема Business Intelligence. От фирмата очакват сериозен ръст на BI сектора и отчитат липсата на достатъчно подготвени кадри в тази сфера като проблем, който може да забави растежа. Целта на поредицата от курсове е да отговори на тази потребност. Същевременно обученията са една добра възможност за мениджъри от различни нива, както и за ИТ специалисти да повишат своите познания в една изключително перспективна сфера на бизнес софтуера, каквато е Business Intelligence.

“Фирмата ни е една от първите в България, които внедряват Business Intelligence решения. Ние имаме опит от над 50 внедрявания на BI системата QlikView през последните пет години, както в България, така и в страни от региона – Румъния, Сърбия и др. Затова сега можем да си позволим да използваме натрупания теоретичен и практически опит, за да провеждаме качествено обучение. Убедени сме, че нашите лектори са единствените, които могат да предадат на курсистите толкова богати познания в сферата на Business Intelligence” – сподели Владимир Рашев, управляващ партньор на Балкан Сървисис.

Какво накратко е Business Intelligence (BI)?

Това е клас решения за извличане на данни от различните информационни системи на една организация, обединени в единна структура (Data Warehouse), както и за лесен и интуитивен анализ на тези данни. BI интегрира информацията от различните системи – ERP, CRM, POS, билинг системи и др. и дава възможност за обобщен анализ и различни видове справки, отговарящи на конкретни бизнес въпроси. Business Intelligence дава обща картина на дейността на цялата организация и може да се използва от мениджъри, бизнес анализатори и хора, работещи с оперативна информация.

Какво ще научат участниците в обучението?

Целта на курса е да запознае участниците с: цикъла на разработване и внедряване на Business Intelligence проект, включващ извличане, трансформиране и зареждане на данни (ETL), бизнес необходимостта, основните характеристики и подходите за внедряване на BI, технологиите, които седят зад BI – неговата архитектура и компоненти.

Курсът ще покаже и начините за работа с BI бази данни и такива за подпомагане вземането на решения. В програмата е включен и материал за ефективно използване на Business Intelligence технологиите при управление на продажбите и персонала, връзката между BI и Corporate Performance Management (CPM) решения и синхронизацията на стратегията с резултатите. Последната лекционна част ще бъде върху начините за внедряване на CPM, усвояването на основните понятия за Key Performance Indicators (KPI’s) – ключовите показатели за ефективност, методите за техния избор и балансиране.

За целите на практическата част ще се използва програмният продукт QlikView, който е подходящ за постигане на бърз и ефективен работа в сферата на Business Intelligence, поради своята лекота на работа и достъпен интерфейс. С него ще се проведат упражнения по форматиране, избор на графики и др., както и разработване на реално примерно приложение в QlikView среда.

„Този курс е изключително подходящ за целия управленски състав на компанията: Изпълнителен директор, финансов директор, оперативен директор, директор HR, IT мениджъри и главни счетоводители; за служители от отдели “Репортинг и контролинг”, “Риск” и “Контрол на разходите”, както и за всички потребители, които подготвят или работят с голям обем данни” – допълни Рашев.

Повече информация за обучението е достъпна на адрес: http://balkanservices.com/events_news.php?id=nextEvents, а регистрация може да се направи на info@balkanservices.com. Регистрационната форма е достъпна тук: http://balkanservices.com/files/events/Regform.doc. Таксата за участие е 180 лева + 20% ДДС, а успешно завършилите курса ще получат професионален сертификат.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД (http://balkanservices.com/) предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikViewBusiness Intelligence решение за reporting, adhoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRMцялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са: одит на информационни системи, специализирани решения за производствени предприятия, дистрибутори и търговци на едро, ритейл компании, финансови институции и др.

2 thoughts on “Обучение “Стратегическо управление чрез ефективна система за анализ и репортинг” от Балкан Сървисис

 1. Балкан Сървисис е единствената компания у нас, която организира обучения на тема Business Intelligence.

  Това ме накара да се усмихна широко. Важното е че си вярвате.

  Да видим, дали ще има модерация.

 2. Здравей Сайбър Ото,

  ако смяташ, че съм написал нещо неправилно, ще се радвам да напишеш кое е правилното, вместо да се усмихваш широко. Отворен съм към всякакви забележки, критики и поправки – всеки греши и за мен е ценно да ми казват къде не съм прав.

  И също така – не модерирам и не цензурирам чужди коментари. Приемам всичко като градивен диалог 🙂

  Желая ти широки усмивки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *