„Онтотекст“ анонсира новата версия 8 на GraphDB

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст“ анонсира новата версия 8 на своята семантична база данни GraphDB. Тя създава нови възможности за трансформиране и публикуване на всякакви данни (таблични, xml, json и др.) в т.нар. свързани данни (linked data) с всички предимства от това. По този начин собствениците на различни информационни масиви ще могат лесно да ги използват за създаване на нови linked data приложения, както и да ги публикуват като отворени данни. Браншовете, които могат да се възползват от това, са десетки – от научните изследвания и издателската дейност, през здравеопазването, образованието и публичната администрация, до системите за управление на бизнеса, ютилити инфраструктурата, управлението на транспорта и много други обществени сфери.

Свързаните данни (linked data) представляват стандартизирана парадигма за интеграция на данни, която ги прави по-удобни за използване заради наличните в тях връзки, гъвкавите схеми на структурата на данните и възможността за умни заявки. През последните години значението на свързаните данни в редица икономически сектори нараства, а според най-новите анализи на водещи аналитични компании, технологията вече приближава периода на зрялост и оптимална продуктивност.

„Онтотекст“ представи предпремиерно новата GraphDB версия 8 на едно от водещите европейски събития за отворени и свързани данни ODI Summit, което се проведе преди ден в Лондон. То се организира от Института за Отворени Данни във Великобритания, на който „Онтотекст“ е член от неговото създаване.

ODI Summit, е емблематично събитие в света на новите технологии, което революционизира работата с данни, било то отворени или корпоративни. И тази година събитието събра повече от 500 посетители, като основните теми за свързани данни, добри практики за публикуване, преизползване и анализ на данни, бяха представяни от визионери като сър Тим Бърнарс – Лий (създателят на уеба както го познаваме днес), сър Найджъл Шадболд и баронеса Марта Лейн Фокс. „Онтотекст“ е спонсор на ODI Summit.

Представители на различни индустрии, сред които и Мишел Пейсин (Michele Pasin) от Springer Nature, говориха за реалните ползи от използването на свързани данни. За Springer Nature – едно от трите водещи научни издателства в света, което използва продукта на „Онтотекст“ GraphDB – използването на свързани данни е конкурентно предимство в сферата на управлението на научно съдържание, като данните, извлечени от него, улесняват читателя в търсенето му на релевантни публикации в морето от научна литература.

„Онтотекст“ е част от групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД, която наскоро успешно приключи кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *