Онтотекст е спонсор на Semantic Web Summit East

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската компания за семантични технологии Онтотекст, която е част от Сирма Груп Холдинг, спонсорира едно от водещите световни събития в сферата на семантичните уеб технологии – изложението Semantic Web Summit East. То се проведе на 16 и 17 ноември в Бостън, САЩ и събра професионалната общност от този сравнително нов сегмент, създавайки интересни дискусии и поставяйки важни въпроси относно бизнес приложението на настоящите Semantic Web технологии и тяхното бъдещо развитие.

Директорът „Бизнес развитие“ за Северна Америка в Онтотекст Матю Петрийо представи по време на събитието компонентния подход на компанията, за интегриране на текстови анализи със семантични структури, за устойчиво управление на данните, както и работата по съществуващите проекти за интеграция на данни.

“Събитието беше подходящо за обсъждане на семантичните технологии и демонстриране на реални примери, като проектите ни в Би Би Си, Националния архив на Великобритания и Астра Зенека” – сподели Матю. По време на изложението той представи и новите версии на ключовите платформи на Онтотекст, включително BigOWLIM и KIM.

Повече за Онтотекст

нтотекст предоставя базова семантична технология с висока производителност, мащабируемост и съвместимост. Онтотекст е известен с няколко свои продукта: KIM – най-популярната платформа за семантична анотация и търсене, както и семантичната база данни OWLIM, доказала се като най-бързата и мащабируема RDF(S)/OWL система. Решенията, създавани с технологиите на Онтотекст, могат да спестят значително време и финансови ресурси в процеса на достъп и обработка на текст и данни от множество източници в сферата на науките за живота (фармацевтика, медицина, биология), издателската дейност, търговското разузнаване (Business Intelligence), телекомуникациите, набирането на персонал и други. През последните девет години Онтотекст се е наложила и като важен участник в редица значими проекти с отворен код, като GATE и Sesame. Компанията е една от най-успешните български софтуерни фирми и е част от Сирма Груп Холдинг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *