„Онтотекст“ повишава сигурността на своята семантична база данни GraphDB

 

 

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст“ АД, част от „Сирма Груп Холдинг“ АД, представи новата версия 8.6 на своята популярна семантична база GraphDB. В нея са добавени редица нови опции за сигурност, с което работата с фирмените данни става не само изключително лесна и бърза, а и още по-сигурна.

 

GraphDB е база данни от ново поколение, която позволява създаването на семантични връзки между данните и в резултат – извличането на много повече стойност от фирмените и институционални информационни масиви под формата на свързани данни. Това я прави особено подходяща за проекти и организации в областта на фармацефтиката, масмедиите и издателската дейност, пазарната информация, както и за всеки друг бизнес, който предполага обработката и свързването на големи масиви от данни от различни източници. Сред клиентите на „Онтотекст“, използващи GraphDB по света, са Парламентът на Великобритания, BBC, Euromoney, The Financial Times, Springer Nature  и много други разпознаваеми международни организации.

 

През годините GraphDB се е сблъсквала с множество казуси, свързани със сигурността, което е довело до натрупването на ценно ноухау от екипа на „Онтотекст“ в тази важна област. Това позволява усъвършенстването на семантичната графова база данни и превръщането й в едно изключително надеждно решение, предлагащо корпоративно ниво на сигурност.

 

Фокусът на новата версия 8.6 е именно сигурността. В нея са внедрени редица нови защити на ниво приложения, което гарантира сигурно опериране в не – надеждни мрежи с всякаква топология. Друго нововъведение е поддръжката на одит на логовете, който гарантира проследяемостта на всяко дейстие в базата и го свързва с потребителското име и адреса на източника. В добавка всички комуникации между възлите в клъстера са защитени от специален алгоритъм и е добавена опция за криптиране на мрежовия трафик. Поддържа се и технологията Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) за централизирано управление на потребителите. Новата версия на GraphDB е обновена до най-новата версия 2.3.2 на технологията RDF4J, до най-новите версии на конекторите Lucene – 7.x, Solr – 7.x и Elasticsearch – 6.x, както и до най-новата публична стабилна версия на OpenRefine – 2.8, което подобрява възможностите за съвместимост с Wikidata и други публични услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *