Онтотекст подписа договор с Националния Архив на Великобритания

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската компания за семантични технологии Онтотекст, която е част от Сирма Груп Холдинг, подписа договор с Националния архив на Великобритания. Институцията ще инвестира в софтуер за интелигентно търсене, за да подобри процеса на откриване на архивна информация в британските правителствени уебсайтове.

За тази цел Националният Архив е подписал договор за разработката на семантична база на правителствения уеб архив (Government Web Archive Semantic Knowledge Base) с консорциум от експерти в сферата на семантичните технологии, ръководени от Онтотекст. В проекта ще вземат участие също специалисти от екипа на проекта GATE към Университета в Шефийлд, които са създатели на най-подробната екосистема с отворен код, за откриване на текстово съдържание в света. В консорциума ще се включи и компанията System Simulation, която е водещ британски интегратор на изображения, дигитални активи, както и на системи за събиране и управление на информацията. Договорът е сключен след конкурс за обществена поръчка.

„Това е много мащабен проект, който ще увеличи стойността на една толкова важна информационна база. Обществените архиви имат голямо практическо и културно значение за много разнообразни типове потребители и е време правителствата да се замислят как да подобрят достъпа до тази информация. Нужните за това технологии вече съществуват в лицето на семантичните системи за търсене и обработка на информацията. Затова аз се радвам както, че Онтотекст изпълнява проект за толкова значима за обществото институция, каквато е Националният архив на Великобритания, така и че имаме възможност да покажем какво могат да направят разработваните от нас семантични технологии за повишаване достъпността на такива информационни масиви“ – заяви Атанас Киряков, ръководител на Онтотекст.

Проектът започна в средата на юни и се очаква да приключи към края на март 2011 г. В неговите рамки се очаква да бъдат въведени нови методи за търсене, навигация и моделиране на информацията за нуждите на Националния Архив на Обединеното Кралство, превръщайки уеб архива в по-стойностен и популярен ресурс. Освен това създадената семантична база ще обедини публично достъпните, свързани помежду си данни с технологии с отворен код, за откриване на текстово съдържание, създавайки система, която ще бъде лесна за разбиране и ще може да се управлява и разширява по един лесно прогнозируем и ценово ефективен начин.

Кои са Онтотекст?

Онтотекст предоставя базова семантична технология с висока производителност, мащабируемост и съвместимост. Онтотекст е известен с няколко свои продукта: KIM – най-популярната платформа за семантична анотация и търсене, както и семантичната база данни OWLIM, доказала се като най-бързата и мащабируема RDF(S)/OWL система. Решенията, създавани с технологиите на Онтотекст, могат да спестят значително време и финансови ресурси в процеса на достъп и обработка на текст и данни от множество източници в сферата на науките за живота (фармацевтика, медицина, биология), издателската дейност, търговското разузнаване (Business Intelligence), телекомуникациите, набирането на персонал и други. През последните девет години Онтотекст се е наложила и като важен участник в редица значими проекти с отворен код, като GATE и Sesame. Компанията е една от най-успешните български софтуерни фирми и е част от Сирма Груп Холдинг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *