Пандемията увеличи търсенето на изработка на онлайн магазин

През 2020 г., само за няколко месеца кризата с COVID-19 доведе до забавяна с години промяна в начина, по който компаниите във всички сектори и региони правят бизнес. В основата на тази тенденция, разбира се, е дигитализацията. Навлизането на CRM, ERP и BI решения, както и услуги за изработка на уебсайт и онлайн магазин беше повсеместно.

Според ново глобално проучване на McKinsey, обхващащо мениджъри, компаниите са ускорили цифровизацията, особено в областта на взаимодействието си с клиентите и веригата за доставки, както и на вътрешните си операции с три до четири години. А делът на дигиталните продукти в техните портфолиа се е ускорил с впечатляващите седем години.

Почти всички респонденти в изследването посочват, че техните компании са внедрили временни или постоянни решения, за да отговорят на много от новите изисквания, поставени към тях от сложната ситуация, свързана с изискванията за изолация. И това е станало много по-бързо, отколкото се е смятало за възможно преди кризата.

Нещо повече, според много от мениджърите, участващи в проучването, повечето от тези промени вероятно ще бъдат дълготрайни и вече се правят нови инвестиции, които ще гарантират тяхното запазване. Финансирането за дигитални внедрявания и дейности се е увеличило повече от всичко друго.

И докато при големите компании инвестицията в изработка на сайт отдавна е направена, то при по-малките и средните фирми именно в тази сфера пандемията оказа значимо влияние. Редица физически бизнеси, които се принудиха да затворят врати, създадоха първите си сайтове и онлайн магазини. А тези, които разполагаха с такива – ги обновиха и ги направиха по-функционални.

За да останете конкурентоспособни в тази нова икономическа среда, са необходими нови стратегии и практики. Повечето участници в проучването вече признават стратегическото значение на технологиите като критичен компонент на бизнеса, а не просто фактор за по-голяма ефективност на разходите.

Кой да изработи онлайн магазина ви?

Изработват се все повече и повече онлайн магазини и конкуренцията между тях вече е огромна. От 3D Web Design можете да купите изработка на добър електронен магазин на ниска цена. Те дори ще класират сайта ви в Google, което е гаранция за успеха му.

На въпроса защо някои организации не са въвели тези промени преди кризата, съврзана с пандемията, повече от половината са заявили, че подобни дейности не са били основен бизнес приоритет. Кризата на практика е премахнала тази бариера и днес дигитализацията е във фокуса на почти всяка компания.

Едва 14 процента от всички респонденти са заявили, че липсата на координация на ръководството е възпрепятствала реалното въвеждане на тези промени преди избухването на пандемията. Участниците както от компаниите, насочени към B2B сегмента, така и в тези, ориентирани към потребителите, най-често цитират като пречка неспособността да се даде приоритет на такъв тип проекти.

Близо една трета от анкетираните мениджъри на B2B компании казват, че страхът от съпротивата на клиентите срещу промените също е бил пречка, но само 24 процента от тези в индустриите, ориентирани към потребителите, посочват подобна причина за забавяне на внедряването на дигитални иновации.

Като цяло изводите от това, както и от други проучвания по темата са, че след години на забавяне, компаниите най-после са готови за дигитализация, включително изработка на уебсайт, онлайн продажби и други ИТ инструменти. Пандемията е оказала сериозно влияние върху този процес, но по всичко личи, че той ще продължи и през следващите години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *