Партньорството между Онтотекст и DrugBank отваря нови хоризонти във фармацевтичните изследвания

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст АД обяви сключването на партньорство с една от водещите информационни бази данни в областта на фарма и биотехнологиите – канадската DrugBank. Сътрудничеството ще добави много нови възможности при комерсиалните и академични проучвания в областта на фармацията и здравеопазването, както и за откриване и използване на информациа за лекарства за лечението на различни заболявания.

Уникалната информационна база на DrugBank в областта на биоинформатиката и хемоинформатиката ще бъде предоставена в RDF формат, който улеснява семантична съвместимост на данните и предлага изключителни възможности за развитие и надграждане на съществуващото знание. При наличие на огромен брой разнообразни лекарствени формули на пазара, гъвкавото и адаптивно управление на знанията, базирано на семантичните технологии, може да доведе до изключителен напредък на изследванията в секторите фармацевтика и здравеопазване.

Занапред широкият обхват, изчерпателното рефериране и подробни описания на данните, които правят DrugBank една от най-качествените информационни бази в областта на науките за живота, ще бъдат достъпни директно чрез семантичната база GraphDB на Онтотекст като предварително зареден набор от данни с подробна документация и примерни заявки. Основната семантична база данни на българската компания ще обработва масовите натоварвания, заявки и взаимодействия в реално време, което от своя страна ще позволи на потребителите да извличат нови факти и взаимоотношения, както и да генерират нови данни от съществуващите.

Разработената в България GraphDB е една от най-популярните семантични бази данни в света и се използва от водещи международни компании и институции сред които са Националният архив на Великобритания, Британският музей, медийните групи BBC, Press Association, Euromoney и The Financial Times, някои от най-големите научни издателства в света като IET, Springer Nature, John Wiley & Sons, RELX Group, Oxford University Press и много други.

Обединяването на експертизата на Онтотекст в сферата на семантичните графови бази и фокуса на DrugBank върху предоставянето на ценни услуги в областта на науките за живота, ще осигури по-широки перспективи, ще ускори и улесни откриването на информацията, необходима на изследователите.

„Онтотекст“ е част от групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД, която през 2015 г. успешно реализира кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София).

Предно стъкло

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *